Vitajte na stránkach farnosti Terany

Rok 2017 je výnimočný, pretože si pripomíname 100 rokov od
zjavení Panny Márie vo Fatime a jej posolstva pre tento svet.

100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime

Aj v našom Farskom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch si chceme vždy 13. dňa
mesiaca od mája do októbra pripomenúť toto posolstvo a osláviť Fatimskú Pannu Máriu.

Farské oznamy v týždni od 25. septembra do 1. októbra 2017

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 18. septembra do 24. septembra 2017

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 11. septembra do 17. septembra 2017

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období