Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farnosť Šipice

 • Štefan Hudakovič (1675-1680)

Od roku 1680 do roku 1702 boli Šipice filiálkou Sebechlieb, teda 22 rokov tu pôsobili sebechlebskí kňazi:

 • Blažej Vradnický (1680-1684)
 • Abrahám Reguli (1684-1687)
 • Ján Kapríny (1687-1692)
 • Tomáš Petróci (1692-1694)
 • Ján Gabrieli (1694-1702)
 • Martin Grachó (1702-1704), šipický farár

Od roku 1704 do roku 1722 boli Šipice opäť filiálkou Sebechlieb, teda 18 rokov tu znovu pôsobili sebechlebskí kňazi:

 • Ján Gabrieli (1704-1717)
 • Juraj Šorec (1717-1722)

Od roku 1722 tu už pôsobili vlastní šipickí kňazi:

 • Ján Valko (1722-1728)
 • František Miškay (1728-1733)
 • Ján Domanický (1733-1733)
 • Ondrej Hraňák (1733-1735)
 • Ján Hrizlakovič (1735-1737)
 • Ján Fáber (1737-1739)
 • Pavel Kohó (1739-1740)
 • Žigmund Koron (1740-1745)
 • Michal Kertés (1745-1756)
 • Matúš Bernolák (1756-1759)
 • Pavel Sečéni (1759-1760)
 • Ján Koboltj (1760-1765)
 • Pavel Stortecký (1765-1767)
 • Juraj Chmel (1767-1768)
 • Štefan Augustíni (1768-1772)
 • Ján Zubák (1772-1773)
 • Ján Starček (1773-1780)
 • Matúš Zemelay (1780-1782)
 • Ján Gábor (1782-1786)
 • Ján Čelko (1786-1794)
 • Jozef Morvay (1794-1794)
 • Lazár Váchy (1794-1800)
 • Pavol Simóni (1800-1805)
 • Ignác Rembs (1806-1807)
 • Juraj Sekáč (1808-1838)
 • Michal Fehér (1838-1845)
 • Ignác Čintalan (1846-1852)
 • Štefan Jestrabský (1852-1863)
 • Ondrej Kubina (1863-1869)
 • Ladislav Seghy (1869-1874)
 • Ján Sčasný (1874-1882)
 • Demeter Ďurčanský (1882-1894)
 • Maurícius Matušík (1894- 1907)
 • Pavol Urban (1907-1913)
 • Štefan Ravesz (1913-1921)
 • Jozef Petrek (1921-1923)
 • Štefan Ravasz (1923-1924) z Hontianskych Nemiec
 • Maurícius Matušík (1924-1932)
 • Ján Bob (1932-1935) z Hontianskych Nemiec
 • Jozef Petrek (1932-1935) z Nadošian (dnešné Hontianske Trsťany)
 • Ľudevít Horvát (1935-1935)
 • Ján Jankola (1935-1940)
 • František Boháč (1940-1943)
 • Ján Hlinka (1943-1947)
 • Ladislav Paxy (1947-1954)
 • Juraj Mucha (1954-1960)
 • Jozef Páleník (1960-1962)
 • Anton Jurkech (1962-1968)
 • Pavol Bachan (1968-1970)
 • Jozef Vadovič (1970-1990), pochovaný 4.10. 2010 v Šipiciach
 • Ján Bašo (1990-1999) najskôr ako šipický farár neskôr excurrendo z Dudiniec
 • Peter Laktiš (1999-2001) excurrendo spravoval aj Sebechleby
 • Vladimír Banský (2001-2004) excurrendo zo Sebechlieb
 • Ján Salík (2004-2005)
 • Ivan Jaroš (2005 - 2008)

 
Farnosť Terany

 • Ivan Jaroš (2008 - 2010)
 • Marek Hraňo (2010 - 2021)
 • Peter Sekereš (2021 - 2022) excurrendo z Dudiniec
 • Peter Repa (2022 - )