Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Svätý Otec pozdravil posolstvom 50. výročie mníšskej komunity Bose

Vznik tohto monastického spoločenstva bratov a sestier podnietil II. vatikánsky koncil. Jeho cieľom je spolupracovať pri budovaní jednoty viery a lásky medzi kresťanskými cirkvami pomocou modlitieb, organizovaním stretnutí a vytváraním priestoru pre dialóg medzi kresťanmi.
12.11.2018 - 20:00

Pápež František požiadal vedcov zasadiť sa za úplné jadrové odzbrojenie

Členovia Pápežskej akadémie vied zhromaždení vo Vatikáne na plenárnom zasadaní sa v pondelok 12. novembra stretli s pápežom Františkom na osobitnej audiencii. Povzbudil ich najmä k pozornosti voči kríze klimatických zmien a k opodstatnenosti požiadavky úplného jadrového odzbrojenia.
12.11.2018 - 19:39

Prezident Švajčiarskej konfederácie navštívil Svätého Otca Františka

Na osobitnej audiencii pápež František prijal prezidenta Švajčiarskej konfederácie Alaina Berseta. Na pôde vatikánskeho Štátneho sekretariátu sa prezident Berset stretol aj so štátnym sekretárom kard. Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom.
12.11.2018 - 19:21

Svätý Otec zriadil na Lateránskej univerzite odbor mierotvorných vied

Svätý Otec František zriadil na Lateránskej univerzite nový interdisciplinárny študijný smer s názvom „vedy mieru“ (mierotvorné vedy). Naplnením tohto projektu poveril veľkého kancelára univerzity, kardinála Angela de Donatisa, ktorý je jeho vikárom pre Rímsku diecézu. Študenti budú mať možnosť dosiahnuť bakalársky a licenciátny titul.
12.11.2018 - 19:00

Pondelková homília: Cirkev dajú do poriadku biskupi pokorní a slúžiaci

Pokorný, mierny, nie mocipán – týmito charakteristikami opísal pápež František, aký má byť biskup. Urobil tak v deň spomienky na svätého biskupa a mučeníka Jozafáta v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Svätý Otec vychádzal z prvého liturgického čítania z Listu Títovi, v ktorom sv. Pavol zveruje Títovi úlohu usporiadať miestnu Cirkev.
12.11.2018 - 18:42

Spolok sv. Vojtecha predstaví v utorok veľdielo svetovej literatúry Faust

Spolok svätého Vojtecha pozýva na prezentáciu nového vydania veľdiela svetovej literatúry Faust, ktorého autorom je nemecký autor Johann Wolfgang Goethe. Uskutoční sa v utorok 13. novembra o 17.00 v Mirbachovom paláci v Bratislave. Knihu predstaví germanista Ján Čakanek a výtvarník Miroslav Cipár.
12.11.2018 - 18:22

Pred komunitou slovenských veriacich vystúpil divadelný súbor z Čadce

Režisér divadelného súboru Vlado Mores a dramaturgička Katarína Janesová siahli po troch jednoaktovkách ruského klasika Antona Pavloviča Čechova Medveď, O škodlivosti tabaku a Pytačky, ktoré naštudovali v sezóne 2017/2018. Premiéra divadelnej hry Láska na 3x sa uskutočnila v marci v Dome kultúry v Čadci.
12.11.2018 - 18:01

V Čile biskupi spoločne dolaďujú opatrenia po kauzách zneužívani

Biskupi a apoštolskí administrátori jednotlivých diecéz sa venujú najmä aplikovaniu opatrení ohlásených na mimoriadnom zhromaždení začiatkom augusta. Ide o vysporiadanie sa s vážnymi minulými prípadmi zneužívania v prostredí Cirkvi a tiež o program systematickej prevencie.
12.11.2018 - 17:44

Arcibiskup Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti

Pri príležitosti slávnosti chrámového sviatku sv. archanjela Michala oslávili 11. novembra gréckokatolíci v Stanči aj 220. výročie posviacky tohto chrámu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.
12.11.2018 - 17:29

Večer milosrdenstva Fóra života sa uskutočnil aj v košickej katedrále

Súčasťou celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti boli aj tento rok Večery milosrdenstva. Konali sa v šiestich slovenských mestách a práve Košice spolu s Prievidzou uzavreli v nedeľu 11. novembra 2018 tieto stretnutia, ktoré chceli vyjadriť, že veriacim nie je ľahostajný osud nenarodených detí.
12.11.2018 - 17:05

Príbeh poľských mučeníkov Zbiszka a Michała spoznali v Karlovej Vsi

V sobotu 10. novembra navštívili minoritský kostol v bratislavskej Karlovej Vsi dvaja rehoľníci z krakovskej minoritskej provincie. Počas večernej svätej omše a po jej skončení priblížili veriacim príbeh blahoslavených mučeníkov Zbiszka a Michała, poľských minoritských misionárov, ktorí boli umučení v peruánskych Andách roku 1991.
12.11.2018 - 16:42

Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti farnosti

Veriaci vo farnosti Michalovce-Topoľany si 11. novembra slávnosťou chrámového sviatku sv. archanjela Michala pripomenuli aj 80. výročie chrámu. Pri tejto príležitosti bol posvätený zrekonštruovaný interiér cerkvi. Samotnej nedeľnej archijerejskej liturgii predchádzala duchovná obnova s Jaroslavom Štelbaským.
12.11.2018 - 16:24

Začína desiaty ročník "Godzone tour", navštívi päť slovenských miest

Pod Tatrami začína jubilejný desiaty ročník Godzone turné. Jeho dejiskom bude Poprad, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Bratislava. Projekt zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a je jedno z hlavných podujatí špeciálneho Týždňa Cirkvi pre mládež. 
12.11.2018 - 13:00

Sv. Martina oslávili na trojdní v Bratislave i odpuste v Spišskej Kapitule

Bratislavská arcidiecéza zavŕšila oslavy sviatku svojho patróna, svätého Martina. Počas Svätomartinského trojdnia od piatka do nedele slúžil v katedrále hlavného mesta sväté omše bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V homíliách sa prihovorili rektori z kňazských seminárov v Bratislave a v Nitre.
12.11.2018 - 12:20

Svätý Otec pri 100. výročí konca I. svetovej vojny: Nevieme sa poučiť

Okolo 20 tisíc veriacich prišlo v nedeľu na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom. Z okna svojej pracovne na základe evanjeliového príbehu o dare chudobnej vdovy vyzval k postoju nezištného darovania sa Bohu a blížnym. Pripomenul aj memento storočnice konca I. svetovej vojny.
12.11.2018 - 12:00

Slovenka na konferencii "Animácia a fundraising v digitálnom svete"

“Digitálny svet je nový kontinent, do ktorého prinášame Božie slovo. Ako každá iná misia, aby sme v nej boli úspešní, musíme sa naučiť, ako rozprávať jazykom tohto sveta.” povedal Mons. Paul Tighe, tajomník Pápežskej rady pre kultúru, na konferencii, ktorá sa konala v Medzinárodnom centre pre misijnú animáciu (CIAM) v Ríme.
12.11.2018 - 11:46

Pápež František zablahoželal poľskému národu k výročiu nezávislosti

Po tom, ako bolo územie Poľska od konca 18. storočia viackrát rozdelené medzi Prusko, Rusko a Rakúsko, krajina znovunadobudla svoju nezávislosť so skončením Prvej svetovej vojny v roku 1918. Pápež František pripomenul „obetu mnohých synov národa, ktorí boli pripravení nasadiť ich osobnú slobodu, ich dobrá a dokonca aj svoj život za vlasť“.
12.11.2018 - 11:28

Žilina privítala pravidelné stretnutie zástupcov sekulárnych inštitútov

V sobotu 10. novembra 2018 sa v Žiline uskutočnilo pravidelné stretnutie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS). V rámci stretnutia sa uskutočnili voľby členov výkonnej rady KSIS na ďalšie trojročné obdobie, zhodnotili sa aktivity jednotlivých SI od posledného zhromaždenia a vytýčili sa úlohy na rok 2019.
12.11.2018 - 11:03

V Barcelone blahorečili ďalších šestnástich mučeníkov z rokov 1936-37

Ide o kňaza Teodora Illeru Del Olma z Kongregácie sv. Petra v okovách a jeho 15 spoločníkov, ktorí boli zabití pre vieru počas rokov 1936-1937. V Bazilike Svätej rodiny (Sagrada Familia) predsedal eucharistickej slávnosti vyslanec Svätého Otca a prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu.
12.11.2018 - 10:49

Vianočné poštové známky z Vatikánu vznikli v cele milánskej väznice

Na prvej známke je zachytená scéna anjelovho zvestovania Panne Márii, na druhej je matka s dieťaťom v náručí. V tlačovej správe, ktorú pri príležitosti uvedenia známok zverejnila Filatelistická a numizmatická kancelária štátu Vatikán  sa uvádza, že táto iniciatíva je odpoveďou na stály záujem pápeža Františka o väzňov.
12.11.2018 - 10:23

Arcibiskup Bober požehnal novú budovu farského úradu v Lemešanoch

Veriaci postavili novú faru v pomerne krátkom čase. Od prvého výkopu až po slávnostné požehnanie ubehlo podľa slov miestneho farára Petra Lazora iba štrnásť mesiacov. Fara vyrástla blízko nového kostola po štyroch rokoch od jeho konsekrácie. Mladé farské spoločenstvo, ktoré vzniklo odčlenením od pôvodnej farnosti v júli 2012.
12.11.2018 - 10:06

„Žiaci neba“ pátra Arioneho už 50 rokov evanjelizujú hudbou a spevom

Pápež František prijal 10. novembra na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov asociácie „Žiaci neba“ (Alunni del Cielo). Ide o mladých ľudí, ktorí pomocou hudby a spevu ohlasujú Evanjelium. Na koncertoch po celom Taliansku a Európe sa snažia prihovoriť aj tým, ktorí sú ďaleko od Cirkvi alebo viery.
12.11.2018 - 09:43

Mladí zo Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe

Stretnutie začalo svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky, program pokračoval v Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Po občerstvení nasledovala modlitba s čítaním Svätého Písma a príhovor Patrika Jurka o O2He – odvahe uveriť. Ďalším bodom programu bola práca v skupinkách a rôzne hry a tance.
12.11.2018 - 09:27

Svätý Otec František prijal členov výboru pre eucharistické kongresy

Šíriť eucharistickú kultúru. K tomuto vyzval pápež František účastníkov plenárneho zasadania Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy, ktorých prijal v sobotu 10. novembra na audiencii vo Vatikáne. Najbližší Medzinárodný eucharistický kongres bude v roku 2020 v Budapešti.
12.11.2018 - 09:06

Kresťanskí lekári sa opäť zídu, debatovať budú o zdravotníckej politike

Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava pozýva na ďalšie pravidelné mesačné stretnutie. Už 73. stretnutie sa uskutoční 14. novembra 2018. Bude na tému "Etická zdravotnícka politika - podnety Novej charty zdravotníckych pracovníkov". Vystúpi prof. Jozef Glasa. Na stretnutiach sú vítaní nielen lekári/lekárky, ale aj študenti.
12.11.2018 - 08:49