Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Zomrel kňaz Spišskej diecézy Jozef Knapík, pohreb bude vo štvrtok

V 67. roku života a v 43. roku kňazstva zomrel v nedeľu 23. januára 2022 zaopatrený sviatosťami kňaz Jozef Knapík. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude vo štvrtok 27. januára 2022 o 10:30 v Kostole sv. Jána a Pavla vo Vasiľove. Pohrebné obrady budú následne pokračovať na miestnom cintoríne.
24.01.2022 - 16:28

Pápežské misijné diela vlani na omšových milodaroch vyzbierali 1,3 mil. eur

„Slovensko patrí k najštedrejším krajinám - v mene misionárov ďakujeme za všetky omšové milodary. Prinášajú dvojaké požehnanie. Prosby sú prednášané vo svetovej Cirkvi a zároveň je to veľká pomoc pre kňazov v misijných krajinách celého sveta," hovorí národný riaditeľ PMD na Slovensku Ivan Kňaze.
24.01.2022 - 16:05

Pápež František prijal rodičov, ktorým zomreli pri autonehode dve dcéry

Sestry Antonella a Lorena zomreli pri autonehode v Ríme len niekoľko dní pred Vianocami. Svätý Otec František prijal ich smútiacich rodičov, modlil sa s nimi a vyjadril im svoju účasť na ich smútku."Dal nám dobrú radu. Silu máme nachádzať v modlitbe, lebo musíme prijať, čo sa stalo," hovorí otec. 
24.01.2022 - 15:58

Generálny sekretariát KBS sa zapojil do iniciatívy #WeRemember

Pracovníci Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa zapojili do kampane #WeRemember. Predseda KBS bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský sa s týmto nápisom odfotografoval pri stretnutí s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richardom Dudom.
24.01.2022 - 13:15

Vyšlo pápežovo posolstvo na Deň médií 2022: „Počúvať uchom srdca“

Pápež František vydal posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Tohtoročný 56. ročník sa bude sláviť v nedeľu 29. mája a bude mať tému „Počúvať uchom srdca“.
24.01.2022 - 13:13

Čo ukazujú výsledky sčítania obyvateľov? Sledujte V Samárii pri studni

Minulý rok sme sa prvýkrát ščítali elektronicky. Štatistici už zverejňujú postupne všetky výsledky. Ako dopadla otázka vierovyznania ? Koľko ľudí sa prihlásilo k viere a koľko je rímskokatolíkov ? Čo to znamená pre Cirkev a čo pre štát ? Moderátorka Ľuba Oravová sa s hosťami porozpráva o tejto téme o 20:30 v relácií v Samárií pri studni.
24.01.2022 - 09:45

Pútnik svätovojtešský má 150 rokov. Vychádza nepretržite od roku 1872

Vydávanie kalendára neohrozili ani svetové vojny, ani zmeny režimov či pomerov v samotnom spolku. Na titule, ktorý vychádza nepretržite 150 rokov s veľmi podobnou štruktúrou, okruhom tém či formátom, môžeme ilustrovať aj vývin spisovnej slovenčiny, publicistiky, krásnej literatúry, sociológie či historiografie.
24.01.2022 - 09:25

Celoslovenská ekumenická bohoslužba bola u evanjelikov v Bratislave

Katolícku cirkev zastupoval bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý je predsedom Rady pre ekumenizmus KBS. Zúčastnili sa na nej čelní predstavitelia kresťanských cirkví, ktoré sú združené v Ekumenickej rade cirkví, a pozvaní predstavitelia verejného života.
24.01.2022 - 09:00

Uplynie 120 rokov od narodenia akademického maliara Tekela, OFM

Tento týždeň si pripomenieme vzácne jubileum. Uplynie 120 rokov od narodenia akademického maliara, pátra Teodora Jozefa Tekela, OFM. Narodil sa 26. januára 1902 v Prešove – Ľuboticiach, zomrel 14. júla 1975 v Trnave. Prinášame spomienku na majstra Tekela. Spracoval ju Bohumil Chmelík.
24.01.2022 - 08:48

Trnavská univerzita prináša program, ktorý svet pozná už desaťročia 

Counseling ako nedirektívna metóda sociálnej pomoci je vo svete už známa desaťročia. Overili si ju v USA, ale aj vo Veľkej Británii, Taliansku či Rakúsku. Nie je to však „len“ sociálne poradenstvo. Absolvent takéhoto odboru získa vedomosti, zručnosti a kompetencie napríklad spoznať patologické správanie v komunite alebo rodine.
24.01.2022 - 08:35

Týždeň modlitieb za jednotu – príležitosť ku kontemplácii a k akcii

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ponúka príležitosť ku kontemplácii a k akcii. Tak ho vníma Eva Guldanová, predsedníčka Ekumenického výboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a asistentka generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, ktorá mala tento rok na starosti preklad materiálov k Týždňu.
24.01.2022 - 08:20

Združenie katolíckeho apoštolátu si pripomenulo sv. Vincenta Pallottiho

V Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa konala slávnosť zakladateľa Združenia katolíckeho apoštolátu (ZKA) sv. Vincenta Pallottiho v deň výročia jeho smrti - narodenia sa pre Nebo. Spolu - kňazi pallotíni, sestry pallotínky a laici - členovia ZKA a sympatizanti združenia slávili slávnostnú svätú omšu.
24.01.2022 - 07:59

Synoda nás má naučiť počúvať, vraví hovorca Trnavskej arcidiecézy

Svätý Otec František otvoril v októbri 2021 synodu, ktorá je v mnohom iná, ako boli tie predtým: nie je iba záležitosťou biskupov, ale pozýva všetkých k obnove ducha Cirkvi, do podoby spoločenstva prvých kresťanov. Čo to všetko presne pre nás znamená, vysvetľuje hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.
24.01.2022 - 07:45

Tri kresťanské cirkvi v Kežmarku sa zapojili do ekumenických modlitieb

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z Matúšovho evanjelia: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2, 2) Pripravila ju Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.
24.01.2022 - 07:31

V Žiline sprístupnili novú výstavu Slova, ktorého sa môžete dotknúť

Nedeľa Božieho slova sa vo Farnosti Dobrého Pastiera Žilina-Solinky slávila výnimočným spôsobom. V nedeľu 23. januára v Aule pastoračného centra otvorili výstavu „Stretnutie s Bibliou“. Farnosť ju pripravila so Slovenskou biblickou spoločnosťou a pozývajú všetkých prísť a dotknúť sa Slova počas celého nasledujúceho týždňa.
24.01.2022 - 07:15

KBS prináša preklad príručky pre biskupov Ekumenické vademecum

Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov pri 60. výročí svojho vzniku vydala Ekumenické vademecum. Nový dokument určený biskupom pomáha praktickými odporúčaniami ich misii podporovať jednotu kresťanov. Jeho slovenský preklad prináša na internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska.
24.01.2022 - 07:07

Oslavujeme sviatok patróna tlače a žurnalistov Františka Saleského

Za patróna novinárov ho vyhlásil v roku 1923 pápež Pius XI. František Saleský bol pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal okolo 6 tisíc listov. Vytušil silu slova a hojne využil tento nový prostriedok na šírenie viery. Na jeho sviatok pápež vydáva posolstvo k Svetového dňu spoločenských komunikačných prostriedkov.
24.01.2022 - 06:49

Arcibiskup Zvolenský pre Televíziu TA3: Sčítanie ako výzva pre cirkvi

Katolíkov ubúda a naopak pribúda tých, čo si do kolónky vierovyznania píšu pomlčku. To znamená, že sa nehlásia k žiadnej cirkvi. Aj takéto sú výsledky, ktoré prinieslo sčítanie obyvateľstva. O tom, čo to bude znamenať pre budúcnosť Katolíckej cirkvi na Slovensku sa redaktor TA3 Martin Linhart rozprával s predsedom KBS.
24.01.2022 - 06:30

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (4)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (4)
24.01.2022 - 06:00

Homília Svätého Otca na Nedeľu Božieho slova: Vrátiť sa k pravému Bohu

V plnom znení prinášame homíliu, ktorú predniesol Svätý Otec František pri slávnostnej koncelebrovanej svätej omši v Bazilike sv. Petra 23. januára 2022, na 3. cezročnú nedeľu, ktorú Cirkev slávi ako Nedeľu Božieho slova.
23.01.2022 - 15:01

Anjel Pána: Keď čítaš Božie slovo, v tvojej duši nastupuje „dnes"

Pri modlitbe Anjel Pána na 3. cezročnú nedeľu, ktorá sa slávi ako Nedeľa Božieho slova, sa Svätý Otec pozval veriacich k pravidelnému kontaktu s Božím slovom, prežívaným nie ako minulosť, ale ako Božie „dnes“. Vyslovil aj osobitnú výzvu k modlitbe za pokoj na Ukrajine a navrhol na tento úmysel osobitný deň modlitby v najbližšiu stredu 26. januára.
23.01.2022 - 13:48

Pápež vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj

Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.
23.01.2022 - 12:27

Evanjelici a katolíci sa stretli na ekumenickej bohoslužbe v Levoči

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli tento týždeň v evanjelickom kostole v Levoči evanjelici i katolíci na ekumenickej bohoslužbe. Prebiehala podľa materiálov, ktoré spoločne pripravila Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. 
22.01.2022 - 17:20

Uplynulo 98 rokov od narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca

Nedožité 98. narodeniny blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho biskupa, si pripomíname 22. januára 2022.  Nitriansku diecézu spravoval od 22. februára 1990 do 16. júla 2005. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov. Ako emeritný biskup býval v Nitre až do svojho úmrtia 24. októbra 2015.
22.01.2022 - 17:10

Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu v Nitre

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v evanjelickom Kostole Svätého Ducha v Nitre uskutočnila slávnostná ekumenická bohoslužba. Bohoslužbu za účasti veriacich z nitrianskych farností a cirkevných zborov viedli nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo a biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň.
22.01.2022 - 16:45