Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Pozvánka na výstavu biblických artefaktov z unikátnej zbierky M. Lapčáka

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Slavistický ústav Jána Stanislava, v. v. i. a Postoj Media, s. r. o. pozývajú na výstavu biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka "Biblia: kniha kníh a jej príbeh".
14.07.2022 - 07:39

Ako hľadať Boha? Augustiáni pozvali opäť mladých na púť do Gaboltova

Putovanie je nádherný spôsob ako hľadať Boha spolu s priateľmi v diskusii, modlitbe, námahe a v radosti. V duchu tejto myšlienky sa v pondelok jedenásť pútnikov vydalo peši na týždňovú púť z Prešova do Gaboltva. Ide o 31. ročník tradičnej púte, ktorú organizuje a vedie Rehoľa sv. Augustína na Slovensku.
14.07.2022 - 07:33

Svetový deň starých rodičov a seniorov si pripomenie aj predseda KBS

Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa uskutoční 24. júla, si pripomenie aj predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Bratislavský arcibiskup metropolita bude v nedeľu 24. júla 2022 o 10:30 v Katedrále sv. Martina sláviť pri tejto príležitosti pontifikálnu svätú omšu, informuje Bratislavská arcidiecéza.
14.07.2022 - 07:23

V Bratislave bude po desiatykrát zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu

V sobotu 23. júla 2022 o 15:00 sa pred Katedrálou sv. Martina v Bratislave (na Rudnayovom námestí) uskutoční zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 10. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť.
14.07.2022 - 07:15

Katolícke noviny zaostrujú na prázdniny s deťmi a na rodinný program

Vyšli nové Katolícke noviny (28/2022). Zaostrujú na prázdniny s deťmi a na spoločný rodinný program. Deti sa tešia, že si cez prázdniny oddýchnu od školy, tešia sa na zážitky, no predovšetkým potrebujú, aby im bola zo strany rodičov venovaná dostatočná pozornosť. Aby počas prázdnin trávili spoločné chvíle.
14.07.2022 - 07:05

Pápež vyzýva pamätať na seniorov: „Nech sa nik necíti osamelý!“

Svätý Otec 13. júla v rámci letného režimu nemal generálnu audienciu s pútnikmi na Vatikánskom námestí. Veriacich však pozdravil odkazom na sociálnej sieti Twitter. Tak ako svoje katechézy, aj dnešný tvít pápež zameral na seniorov, ktorých sviatok bude Cirkev sláviť už budúci týždeň, v nedeľu 24. júla.
13.07.2022 - 17:17

Atmosféra stredoveku vládla na saleziánskom tábore na Slanej vode

Atmosféra stredoveku vládla na letnom tábore na Slanej vode. Ten pripravuje saleziánska rodina pre deti na Orave už takmer 30 rokov. Pod Babou horou sa aj tento rok vystriedali mladí ľudia v dvoch turnusoch. Takmer 100 účastníkov počas 5 dní zažívalo svet bojovníkov.
13.07.2022 - 13:57

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne opäť hostilo konferenciu Nové svitanie

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne začiatkom júla opäť hostilo katolícku konferenciu Nové svitanie. Desiaty ročník sa niesol v znamení nádeje. Stanové mestečko pod kláštorom Veľká skalka vytvorilo jedno veľké spoločenstvo. Počas piatich dní boli na programe sväté omše, prednášky či modlitby chvál.
13.07.2022 - 13:55

Teologická fakulta KU v Košiciach opäť otvorila svoje brány najmenším

Po Covid prestávke Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach opäť otvorila brány najmenším študentom. Vedenie fakulty pripravilo trojdňový program v duchu vysokoškolského štúdia. Po absolvovaní prednášok a workshopov si malí absolventi pri slávnostných promóciách prevzali diplomy.
13.07.2022 - 13:51

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozýva na ďalší festival radosti

Program festivalu zahŕňa impulzy hostí, čas v skupinkách, worshopy, hry, športové aktivity, sväté omše, adoráciu, krížovú cestu, putovanie k hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej.
13.07.2022 - 13:42

Vydali nový zborník o 20 rokoch misijných diel v Košickej arcidiecéze

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy v spolupráci s Košickou arcidiecézou a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach vydali zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 1. februára 2022 s názvom Dvadsať rokov Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze 2002 – 2022 v pandemickom režime online.
13.07.2022 - 13:33

Cyrilo-metodská zbierka v Nitre na Hospic u Bernadetky vyniesla 3 526 EUR

Počas národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre mali cyrilo-metodskí pútnici možnosť počas slávnostnej svätej omše na Svätoplukovom námestí  rámci zbierky prispieť na podporu Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Vďaka ich šľachetnosti a veľkým srdciam sa vyzbieralo 3.526 EUR, ktoré boli v plnej výške poskytnuté Hospicu.
13.07.2022 - 13:05

V kláštore v Horných Orešanoch si uctili sviatok svätého Benedikta

Slávnostnú svätú omšu celebroval prepošt Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave Mons. Stanislav Vojtko, ktorý je farárom v Horných Orešanoch a dekanom Smolenického dekanátu. Sestry benediktínky si tento sviatok uctievajú každý rok v rozostavanom kostole, ktorý je napojený na kláštor.
13.07.2022 - 12:54

Svätý Otec vymenoval členov Dikastéria pre biskupov, sú medzi nimi tri ženy

Pápež František vymenoval nových členov Dikastéria pre biskupov. Je medzi nimi osem kardinálov resp. čerstvo nominovaných kardinálov, dvaja biskupi, jeden benediktínsky opát, dve rehoľné sestry a jedna laička.
13.07.2022 - 12:13

V Košiciach bol prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu hostila.
13.07.2022 - 09:00

Sviatok Karmelskej Panny Márie slávili mariánski ctitelia vo Veľkom Šariši

Slávnosti predchádzal odpustový program, ktorý sa začal v diecéznej svätyni vo Veľkom Šariši. Veriaci sa zapojili do modlitby večeradla, nasledovala svätá omša za celú farnosť a následne adorácia za rodiny. Súčasťou duchovného programu bolo aj prijímanie nových členov do Bratstva sv. Škapuliara.
13.07.2022 - 08:54

V sídle misijných diel je možné vidieť darčeky od kardinála Jozefa Tomka

„Náš tím pracuje v Bratislave, kde spoločne slávime sväté omše aj za vás všetkých v našej kaplnke Pápežských misijných diel. Týmto vás chceme pozvať na návštevu k nám v pracovných dňoch od 9:00 do 11:00 alebo popoludní od 13:00 do 16:00,“ píšu misjné diela, ktorých sídlo je na Lazaretskej ulici 32 v Bratislave.
13.07.2022 - 08:39

Z daru z USA pre odídencov podporia 15 farností arcidiecézy a seminár

Diecéza Richmond darovala 40 tisíc eur na pomoc odídencom z Ukrajiny. Využijú ich na pomoc v 15 farnostiach Košickej arcidiecézy a v Kňazskom seminári, kde je už štvrtý mesiac ubytovaných 29 matiek s deťmi. Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober poďakoval diecéznemu biskupovi Barry C. Knestoutovi za štedrosť.
13.07.2022 - 08:21

Na víkendovú odpustovú slávnosť v Bôrke prídu biskupi Stolárik a Haľko

„Vzácnymi hosťami - celebrantami svätých omší v deň vyvrcholenia púte bude rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Putujme do Bôrky k našej milej Mame, ďakujeme za všetky dobrodenia a vyprosujme nové kňazské povolania pre našu diecézu,“ avizuje diecéza.
13.07.2022 - 08:07

Vincentíni znovuzvolili pátra Mavriča za generálneho predstaveného

Páter Tomaž Mavrič bude generálnym predstaveným vincentínov aj v ďalšom šesťročnom období. Do tejto služby ho opätovne zvolila 43. generálna kapitula Misijnej kongregácie sv. Vincenta de Paul, ktorá zasadá v Ríme.
13.07.2022 - 08:01

Deti z vojenských rodín na letnom tábore ordinariátu na Smrekovici

V priestoroch najvyššie položeného rekreačného zariadenia ozbrojených síl, Vojenskej zotavovne a hotela Smrekovica, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 1 428 metrov nad morom, sa koná prvý z troch turnusov ordinariátneho vojenského detského tábora pre deti príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl.
13.07.2022 - 07:55

Šéf vatikánskych médií v Tanzánii: Rozhlas je silné médium pre Afriku

Prefekt vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini vystúpil v Tanzánii na plenárnom zasadaní členov Združenia biskupských konferencií východnej Afriky (AMECEA). Vo svojom „posolstve solidarity“ hovoril o komunikácii v spojitosti s ekológiou a integrálnym ľudským rozvojom. Zdôraznil dôležitosť rozhlasového vysielania pre africké krajiny i tamojšiu vyše 70-ročnú históriu Vatikánskeho rozhlasu vysielaného v siedmich jazykoch.
13.07.2022 - 07:54

Pápež píše biskupom do Latinskej Ameriky s povzbudením i varovaním

Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAM) v utorok 12. júla otvorila svoje nové sídlo v kolumbijskej Bogote. Pri tejto príležitosti zaslal biskupom, ktorí sú tam zídení na mimoriadnom zhromaždení, krátky pozdrav pápež František. Vystríha ich pred troma druhmi modlárstva, medzi ktorými je aj honba za efektivitou.
13.07.2022 - 07:28

František k dialógu s letničiarmi: Pomáhajte zakúšať premieňajúcu moc Božej lásky

V posolstve členom Komisie pre katolicko-pentekostálny dialóg pápež ďakuje za ich prácu v uplynulých 50 rokoch, ktorá sa vyznačovala dialógom, reflexiou a priateľskými väzbami. Komisia sa zišla v Ríme na plenárnom zasadnutí pri Dikastériu pre podporu jednoty kresťanov.
12.07.2022 - 14:59

Pápež František: Nemám v úmysle odstúpiť, zatiaľ nie

V rozhovore pre mexické médiá pápež František opäť raz rozhodne poprel, že by sa chystal odísť na emeritúru. „Nemám zámer rezignovať, ešte nie,“ povedal Svätý Otec vo vyše dvojhodinovom rozhovore, ktorý v plnom rozsahu odvysielala Univision TV. Zároveň priznal, že si vždy myslel, že jeho pontifikát bude krátky. „Ani som si nevšimol, ako týchto deväť rokov ubehlo,“ povedal pápež.
12.07.2022 - 12:54