Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Bohoslovci na Spiši pripravili miništrantský tábor pre chlapcov z diecézy

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, aj napriek prázdninovému obdobiu, ostáva naďalej otvorený. Bohoslovci v spolupráci zo svojimi predstavenými v priestoroch seminára a jeho okolí pripravili pre miništrantov z celej Spišskej diecézy letný tábor. Tento tábor, ktorý je už v poradí sedemnásty, sa konal v dňoch od 10. do 17. júla 2022.
18.07.2022 - 10:29

Na Slovensko pricestuje riaditeľ Pápežských misijných diel na Srí Lanke

„Cieľom jeho návštevy je poďakovať sa slovenským darcom za pomoc a informovať o aktuálnej situácii na tomto ázijskom ostrove. Slovensko pomáha kňazom na Srí Lanke omšovými milodarmi a podporou konkrétnych projektov," hovorí pre TK KBS Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.
18.07.2022 - 10:05

Mariánske posolstvo pápeža Františka do Dominikánskej republiky

Pápež František zaslal pozdravné posolstvo miestnej cirkvi v Dominikánskej republike, ktorá slávi mariánsky jubilejný rok pri príležitosti 100. výročia korunovácie milostivého obrazu Panny Márie z Altagracie. V Dominikánskej republike si ju veriaci ctia ako „Matku a ochrankyňu národa“.
18.07.2022 - 07:50

Košická eparchia ukončila prvú fázu synody, dokument zaslala na KBS

V týchto dňoch končí prvá (eparchiálna) fáza Synody o synodalite. Jej ovocím je dokument s názvom Záverečná syntéza. Syntézu na základe textov za jednotlivé oblasti synodálneho procesu v Košickej eparchii redakčne spracoval Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor. Dokument bol schválený vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom - košickým eparchiálnym biskupom a odovzdaný na sekretariát KBS.
18.07.2022 - 07:39

Pápež vymenoval nunciov pre Holandsko a Libériu

Svätý Otec František vymenoval apoštolského nuncia pre Holandsko. Je ním 72-ročný Mons. Paul Tschang In-Nam, titulárny arcibiskup amantijský, pôvodom z Kórey. Doteraz pôsobil ako nuncius v Thajsku, Kambodži a Mjanmarsku a ako apoštolský delegát v Laose.
18.07.2022 - 07:32

Košická eparhia pripravila týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny

Mimoriadny týždeň, takto by sa  mohol nazvať týždeň od 11. do 15. júla. V týchto dňoch sa uskutočnil týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny. Denné centrum Košickej eparchie usporiadalo tento výnimočný týždeň, ktorý sa niesol v duchu vzájomného spoznávania a zároveň aj poznávania Slovenska. Matky s deťmi ako aj deti bez matiek prežili dni, ktoré boli úplne iné. Keď vidíte deti, ktoré sa šťastne rozbehnú do lesa, pochopíte, že niečo sa v ich živote mení.
18.07.2022 - 07:28

Nemecko: Nový blahoslavený Filip Jeningen je vzor viery v dobe sekularizácie

Cirkev má nového blahoslaveného. Slávnosti blahorečenia jezuitského kňaza Jána Filipa Jeningena, ľudového misionára zo 16. storočia, v dnešnú sobotu 16. júla v nemeckom Ellwangene predsedal kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, arcibiskup Luxemburgu a predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE).
18.07.2022 - 07:23

Anjel Pána 17. júla: Kiež kajúca púť do Kanady pomôže uzdraveniu

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 17. júla pápež František vopred pozdravil obyvateľov Kanady, medzi ktorých zavíta už o týždeň, 24. júla. Svoju apoštolskú cestu, zameranú najmä na domorodé obyvateľstvo, nazval „kajúcou púťou“ a vyslovil nádej, že „s Božou milosťou prispeje k už nastúpenej ceste uzdravenia a zmierenia“. Pápež osobitnými výzvami pamätal na Srí Lanku i na Ukrajinu.
18.07.2022 - 06:39

Riaditeľ Vatikánskeho observatória: Tieto snímky sýtia ľudského ducha

Ďalekohľad Jamesa Webba je vesmírny ďalekohľad pre infračervenú astronómiu, ktorý vznikol v spolupráci NASA, Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Kanadskej vesmírnej agentúry CSA. Vypustený bol 25. decembra 2021 z kozmodrómu Arianespace v Kourou vo Francúzskej Guyane a na obežnú dráhu Slnka ho vyniesla raketa Ariane 5.
15.07.2022 - 12:15

Farnosť sv. Anny v Lehote pozýva na tradičnú mariánsku púť nad obcou

Farnosť sv. Anny v Lehote pozýva na tradičnú mariánsku púť, ktorá bude 31. júla 2022 o 10:30 v pútnickom areáli nad obcou. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej svätej omše bude P. Michal Mária Kukuča OSB, benediktín z Kláštora Premenenia Pána v Sampore, známy aj ako „Mních s kamerou z Youtube kanála“.
15.07.2022 - 11:49

Biskup z Libanonu: Mladí, ostaňte v krajine, pretože tu je vaša misia

Ostaňte v krajine, pretože tu je vaša misia. Nič na svete nie je dôležitejšie, ako Ježiš. Mladým to odkázal biskup Jules Boutros z Libanonu, ktorý sa v júni tohto roku stal najmladším biskupom na svete. Má iba 39 rokov a do svojho úradu nastúpil so silným posolstvom pre mladých. Jeho výzva je radikálna.
15.07.2022 - 11:31

Vyšla nová e-kniha „Kľúče k bioetike - Príručka bioetiky pre mladých“

„Kľúče k bioetike - Príručka bioetiky pre mladých“ – to je názov elektronickej knihy, ktorá pomôže mladým ľuďom pochopiť pravdu o kráse a jedinečnosti každého ľudského života. Kniha môže byť užitočná aj pre rodičov a učiteľov pri formovaní mladých ľudí v dôležitých otázkach týkajúcich sa etiky života.
15.07.2022 - 10:55

Svätý Otec spomína na zosnulého Eugenia Scalfariho a zveruje ho Bohu

„Pápež František so zármutkom prijal správu o úmrtí svojho priateľa Eugenia Scalfariho. S láskou spomína na stretnutia a hutné rozhovory o konečných otázkach človeka, ktoré s ním mal v priebehu rokov, a zveruje jeho dušu Pánovi v modlitbe, aby ho prijal a potešil tých, ktorí mu boli blízki.“
15.07.2022 - 10:31

Katolícka cirkev slávi v sobotu spomienku Panny Márie Karmelskej

V sobotu 16. júla je Katolíckej cirkvi spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Toto pomenovanie sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo „karmel“ znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou.
15.07.2022 - 10:05

Zomrel Mons. Jozef Šechný, pohrebné obrady budú v Hendrichovciach

Zádušná svätá omša bude v utorok 19. júla 2022 o 10:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Prešove – Solivare. Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú v utorok 19. júla 2022 o 14:00 v Kostole Ružencovej Panny Márie v Hendrichovciach.
15.07.2022 - 07:05

Úlohou rehoľníkov je evanjelizovať: Pokora, jednoduchosť srdca a radosť

Vo štvrtok 14. júla prijal pápež František na mimoriadnej audiencii tri rehole zhromaždené na generálnych kapitulách: vincentínov, baziliánov a Rád Matky Božej. Zdôraznil im, že pri komunitnom rozlišovaní má byť ústredným kritériom evanjelizácia: „Pokora, jednoduchosť srdca a radosť. Toto je cesta evanjelizujúceho bratského života.“ Za prítomností viacerých rehoľníkov z Ukrajiny Svätý Otec pamätal na drámu vojny a vyzval, aby sme nenechali upadnúť do zabudnutia utrpenie tamojších ľudí.
14.07.2022 - 15:32

V Nemecku blahorečia ľudového misionára, jezuitu Filipa Jeningena

V sobotu 16. júla bude v nemeckom Ellwangene blahorečený jezuitský kňaz Ján Filip Jeningen, ktorý sa v 17. storočí horlivo venoval službe dušiam ako ľudový misionár. Slávnosti bude v mene Svätého Otca Františka predsedať prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro.
14.07.2022 - 12:37

Do konca júla sa dá uchádzať o peniaze na podporu ukrajinských utečencov

Ekonomická rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na podporu ukrajinských utečencov žijúcich na Slovensku. Ide o podporu charitatívnych projektov (projekty orientované na priamu podporu jednotlivých utečencov a ich rodín – ubytovanie, strava, ostatné tovary dennej spotreby) a projekty súvisiace s ich začlenením do spoločnosti (napríklad výučba slovenského jazyka, podpora vzdelávania detí na školách a pod.).
14.07.2022 - 10:15

Mesto a farnosť Trstená pozývajú na slávnosť Panny Márie Škapuliarskej

Duchovný program odpustovej slávnosti sa začne v sobotu večernou svätou omšou v Kostole sv. Martina a vyvrcholí vystúpením Moniky Kandráčovej. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu o 10:30 bude celebrovať páter Lucián Bogucki, OFM CONV. V nedeľu popoludní sa uskutoční Škapuliarsky koncert.
14.07.2022 - 09:52

Pozor na lákavé pracovné ponuky na sociálnych sieťach, môže to byť pasca

Pred vycestovaním do zahraničia za prácou je najdôležitejšie, aby si uchádzač overil agentúru, ktorá mu prácu ponúkla. Odporúčajú to pracovníci z projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi, ktorí ročne pomáhajú desiatkam obetí sexuálneho či pracovného vykorisťovania prinavrátiť sa zo zahraničia domov a následne sa reintegrovať.
14.07.2022 - 09:48

Gaboltov privíta od soboty do nedele Arcidiecéznu púť Košickej arcidiecézy

Gaboltov privíta od soboty do nedele Arcidiecéznu púť Košickej arcidiecézy (16. - 17. júla 2022). Nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.
14.07.2022 - 09:34

Vatikánska konferencia o globálnom otepľovaní: Chrániť človeka i planétu

Starostlivosť o náš spoločný domov je „morálnou povinnosťou všetkých mužov a žien ako Božích detí“ – to je myšlienka z posolstva pápeža Františka účastníkom vatikánskej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou vied o globálnom otepľovaní.
14.07.2022 - 09:02

Diplomacia má predísť konfliktom – úvaha Mons. Gallaghera nad ukrajinskou krízou

Treba vopred posilňovať mier, nie iba spätne reagovať na konflikty, hovorí vatikánsky diplomat Mons. Paul Richard Gallagher. Sekretár pre vzťahy so štátmi vystúpil na prezentácii programu 43. mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý bude v auguste v talianskom Rimini. V odpovediach na otázky novinárov hovoril o vojne na Ukrajine a potvrdil pápežovu vôľu navštíviť našich východných susedov, termín však ešte nie je stanovený.
14.07.2022 - 08:54

Vďaka Slovenskej katolíckej charite vyrastú v Iraku ďalšie nové studne

„V obciach Birstek a Bersavy vŕtame nové studne, ktoré by mali byť spojazdnené už na jeseň,“ uvádza charita. Pomôžu vyše 6 200 vysídlencom, ktorí sem ušli pred vojnou a násilím zo strany ISIS. Voda potečie až k nim domov. Projekt je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR Slovak Aid.
14.07.2022 - 07:57

V Hlohovci sa konal celoslovenský Zlet Združenia mariánskej mládeže

Vyše 150 mladých sa počas uplynulého víkendu stretlo v Hlohovci sa celoslovenskom stretnutí Združenia mariánskej mládeže zvanej Zlet 2022. Hlavnou témou tohto ročníku bolo slovom POSLÚŽim. Vychádza to najmä z hlavného poslania Združenia mariánskej mládeže, ktorým je služba blížnym v duchu vincentínskej charizmy.
14.07.2022 - 07:44