Pastiersky list na Slávnosť Božieho narodenia

Vianoce – Narodenie Pána

 

(25. december 2020; pastiersky list Banskobystrického biskupstva)

 

Drahí veriaci, milí bratia a sestry,

všetkých vás srdečne pozdravujem.