10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 10.6.-16.6. 2024

10. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 3. júna – 9. júna 2024

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 27.5. – 2.6. 2024

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Zoslanie Ducha Svätého

20. máj– 26.mája 2024

 

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia