Farské oznamy v týždni od 28. decembra 2020 do 3. januára 2021

Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Pastiersky list na Slávnosť Božieho narodenia

Vianoce – Narodenie Pána

 

(25. december 2020; pastiersky list Banskobystrického biskupstva)

 

Drahí veriaci, milí bratia a sestry,

všetkých vás srdečne pozdravujem.