marec 2011

Kvetný trojlístok - 1. stretnutie

V sobotu 26. marca 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie mládeže z celého nášho dekanátu v Krupine. Bolo to úvodné stretnutie v rámci príprav na Veľkú noc a Svetové dni mládeže v Madride - tzv. Kvetný trojlístok (viac na http://www.dcmmajak.sk/kvetny-trojlistok).

Po premietnutí filmu Joan of Arcadia sa mládež rozdelila do skupiniek, kde pod vedením animátorov diskutovali o filme. Stretnutie bolo zavŕšené mládežníckou sv. omšou.