12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 24. júna – 30. júna 2024

12. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/25.6.

 

ŠIPICE

16:30

ZBP pre Janu a Máriu

Str/26.6.

 

TERANY

17:30

+ rodičia Vincent a Oľga Straniankovi

Štv/27.6.

 

TERANY

17:30

ZBP pre rodinu

Pia/28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka

ŠIPICE

16:30

+ Eva (10. výr.)

(vigília - sv. omša zo slávnosti)

So/ 29.6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť

TERANY

8:30

Za farnosť

Ne/30.6.

TRINÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ŠIPICE

9:00

Za BP pre vnúčence a ich rodičov

TERANY

10:30

Za farnosť

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 78,00 EUR, Terany 188,00 EUR. Ďakujem za vaše dary a príspevky!  
  2. Šaštín -  blahorečenie. V sobotu, 31.8.2024, bude v Šaštíne výnimočná udalosť – blahorečenie Jána Havlíka, ktorý zomrel ako 37. ročný ako mučeník vernosti. Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa tejto sv. omše, môže sa prihlásiť u mňa. Púť organizujeme spoločne s okolitými farnosťami. Bližšie info budú dané priebežne. Ďalšie info na nástenke alebo web. stránke www.janhavlik.sk
  3. Poďakovanie.Minulú nedeľu bola v našej farnosti slávnosť 1.sv.prijímania. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému prežitiu tejto slávnosti.
  4. Chodník - Šipice.Tento týždeň sa nám podarilo urobiť nový chodník okolo kostola. Ďakujem za modlitby za pekné počasie i všetkým, ktorí pomáhali, či už s prípravou týchto prác alebo počas realizácie. Najmä však robotníkom z firmy Degom, s.r.o., ktorá tieto práce realizovala. Verím, že budú dobre slúžiť po mnohé desaťročia ako ten predchádzajúci.
  5. Ohlášky. Budúcu sobotu, 29.6.2024 o 15.00 hod. si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Peter Krošlák, ev.a.v. z Hontianskych Tesár a Nikola Bachroňová, r.k. z Hontianskych Tesár. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčam týchto snúbencov do vašich modlitieb. Sobáš bude spojený so sv. omšou.
  6. Slávnosť sv. Petra a Pavla.Budúcu sobotu je slávnosť a prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú nasledovne: Šipice – piatok večer zo slávnosti o 16.30 hod., Terany – sobota o 8.30 hod. (Samozrejme, v Dudinciach bude tiež možnosť ísť v piatok večer o 19.00 hod.). Budúcu nedeľu bude na záver sv. omší tradičná Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Ak chcete, môžete prispieť na tento úmysel. Ďakujem za vaše dary a príspevky!

 

Peter Repa, farár