14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 8. júla – 14. júla 2024

14. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/9.7.

 

ŠIPICE

16:30

Sv. omša nebude

Str/10.7.

 

TERANY

17:30

Sv. omša nebude

Štv/11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok

ŠIPICE

16:30

Sv. omša nebude

Pia/12.7.

 

TERANY

17:30

Sv. omša nebude

So/13.7.

 

TERANY

8:00

Za pokoj a zdravie pre rodinu

Ne/14.7.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ŠIPICE

9:00

Za farnosť

TERANY

10:30

Za šťastný pôrod

 

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 77,00 EUR, Terany 69,00 EUR. Minulú nedeľu bola aj zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (Halier sv. Petra). V našej farnosti sme vyzbierali 113,00 EUR (Šipice 57,00 EUR, Terany 56,00 EUR). Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Sv. omše.  Tento týždeň nebudú sv. omša, nakoľko budem odcestovaný na jednom stretnutí kňazov. V prípade potreby som samozrejme k dispozícií na telefóne.
  3. Púť Hontianske Nemce. Budúci víkend bude v Hontianskych Nemciach púť ku Karmelskej (škapuliarskej) Panne Márií. Program a bližšie informácie nájdete na plagátiku na nástenke.

 

Peter Repa, farár