8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 27.5. – 2.6. 2024

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/28.5.

 

ŠIPICE

16:30

+ manžel Ondrej

Str/29.5.

Vigília -  sv. omša zo slávnosti

TERANY

17:30

BP pre maturantku

Štv/30.5.

Najsv. Kristovho Tela a Krvi – slávnosť

ŠIPICE

16:30

+ František a za jeho živú i zosnulú rodinu

TERANY

18:00

Za farnosť

Pia/31.5.

 

ŠIPICE

16:30

BP a dary DS pri skúškach

So/ 1.6.

Sv. Justína, mučeníka - spomienka

TERANY

8:00

BP pre rodinu Procházkovú

Ne/2.6.

DEVIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ŠIPICE

9:00

+ Veronika

TERANY

10:30

Za farnosť

 

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 68,00 EUR, Terany 73,00 EUR. Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Pred sv. omšami bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou: Šipice od 15.30 hod. (sv. omša o 16.30 hod.); Terany od 17.15 hod. (sv. omša o 18.00 hod.)
  3. Pozvanie z Litavy.Farnosť Litava pozýva na deviatnik k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorý tento rok bude v dňoch od 30.5. do 7.6.2024. Bližšie info na plagáte.
  4. Šipice – výročná adorácia.Na piatok, 31.5.2024, pripadá na našu farnosť – kostol v Šipiciach výročná adorácia. Preto vás chcem pozvať na stíšenie a čas strávený s Ježišom v Eucharistií. Adorácia začne 14.30 hod., po nej bude sv. omša o 16.30 hod. (Sv. omša v Teranoch v tento deň výnimočne nebude).
  5. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie v piatok, 31.5.2024, o 18.00 hod. na fare v Teranoch.

 

 

Peter Repa, farár