9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 3. júna – 9. júna 2024

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/4.6.

 

ŠIPICE

16:30

+ súrodenci

Str/5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka

TERANY

17:30

+  Anna Mozoľová

Štv/6.6.

 

ŠIPICE

16:30

+ rodičia Jozef a Anna Jankovi, starí rodičia Albín a Anna Klimentovi

Pia/7.6.

Najsv. Srdca Ježišovho - slávnosť

TERANY

17:30

+ Filip, Peter, Beáta

So/ 8.6.

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie - spomienka

TERANY

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku, Silviu, Oľgu, Grétku, Jozefa a Júliusa.

Ne/9.6.

DESIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ŠIPICE

9:00

Za farnosť

TERANY

10:30

+ manžel Ján

 

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 137,00 EUR, Terany 115,00 EUR. Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. V piatok je slávnosť (nie prikázaný sviatok) Najsv. Srdca Ježišovho, zároveň je aj prvý piatok v mesiaci jún. Sv. omša bude iba v Teranoch o 17.30 hod., od 16.30 hod. vás pozývam na adoráciu. Vo štvrtok bude sv. omša zo slávnosti v Šipiciach a tiež bude adorácia pred sv. omšou, so začiatkom o 15.30 hod.
  3. Pozvanie z Litavy.Farnosť Litava pozýva na deviatnik k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorý tento rok bude v dňoch od 30.5. do 7.6.2024. Záverečná sv. omša bude v piatok o 9.40 hod..
  4. Škola Božieho slova.Budúcu nedeľu, 9.6.2024, vás pozývam na stretnutie „Škola Božieho slova“, so začiatkom o 15.00 hod. na fare.
  5. Šaštín -  blahorečenie. V sobotu, 31.8.2024, bude v Šaštíne výnimočná udalosť – blahorečenie Jána Havlíka, ktorý zomrel ako 37. ročný ako mučeník vernosti. Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa tejto sv. omše, môže sa prihlásiť u mňa. Púť organizujeme spoločne s okolitými farnosťami. Bližšie info budú dané priebežne. Ďalšie info na nástenke alebo web. stránke www.janhavlik.sk
  6. Hlasovanie. Farnosť Sása chce zreštaurovať vzácne fresky vo farskom kostole. Prihlásili sa o grant na získanie finančnej podpory. Ak by ste ich chceli podporiť, na nástenke nájdete bližšie informácie o hlasovaní. Potrebujú získať najviac hlasov.

 

 

Peter Repa, farár