Farské oznamy v týždni od 1. apríl do 7. apríl 2019

Štvrtá pôstna nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

01.04.

 

 

Sv. omša nebude

St

03.04.

 

18.00

+otec Jozef Vician a st.otec Jozef Vician

Pi

05.04.

Vigília

18.00

+Jozef Hrtánek a jeho rodina

So

06.04.

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU, slávnosť

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Marka a jeho rodinu

Ne

07.04.

Piata pôstna nedeľa

10.30

+Angela, 5. výr. a  Ondrej Priadkovci

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

02.04.

 

 

Sv. omša nebude

Št

04.04.

 

16.30

+Jana a Pavol

Pi

05.04.

 

16.15

Na úmysel biskupa

Ne

07.04.

Piata pôstna nedeľa

09.00

+Pavol Svoreň a manželka Veronika

 

 

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V kostole v Šipiciach bude sv. omša vo piatok o 16.15 hod. a v Teranoch o 18.00 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

·         Pobožnosť Krížovej cestybude v kostole v Teranoch pol hodinu pred svätou omšou v piatok a v nedeľu.  V Šipiciach bude krížová cesta vo štvrtok o 16.00 hod. Kto koná pobožnosť pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

·         Spoločná sv. spoveďbude v kostole v Teranoch v sobotu 13. apríla od 9.00 do 10.00 hod. Spovedanie v ostatných farnostiach nášho dekanátu môžete nájsť na nástenke.

·         Prosím, nahláste mi vašich chorých a starších ľudí, ktorí nemôžu prísť do kostola a chcú prijať sviatosti, aby som ich mohol navštíviť a vyslúžiť im tieto sviatosti.

·         Drahí veriaci – bratia a sestry! Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa finančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú vysviacku v kňazskom seminári v Nitre.  Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale po zákonnej úprave financovania seminárov v r. 2002 a 2007 muselo už aj biskupstvo dotovať prevádzku seminára. V súčasnosti je mesačný príspevok biskupstva na chod seminára takmer 20.000,- € mesačne. Súčasný počet seminaristov v Badíne je len 23 a stále klesá (pritom badínsky seminár je projektovaný pre 120 seminaristov). Počas návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme (r. 2015) viaceré rímske kongregácie odporúčali biskupom zlučovať „malé“ semináre. V málo početných seminároch chýba totiž konkurenčné akademické prostredie, čím klesá kvalita vzdelávania aj duchovnej formácie, a prevádzkovanie „malých“ seminárov je značne neefektívne. Drahí bratia a sestry! Ďakujeme z úprimného srdca všetkým vám, ktorí ste náš seminár obetavo stavali a podporovali, lebo toto dielo prináša veľké Božie požehnanie pre celé biskupstvo. Budovu seminára v Badíne si zachováme a budeme ju využívať najmä na duchovné účely, kde budete môcť prichádzať aj vy.Zároveň vás úprimne prosíme o modlitby a podporu našich seminaristov aj naďalej, aby sme mali dostatok seminaristov aj novokňazov. Takto prechovávame istú nádej, že ak budú počty našich seminaristov dostatočne vysoké, náš seminár nimi opäť ožije.

Marek Hraňo

farský administrátor