Farské oznamy v týždni od 10. decembra do 16. decembra 2018

Druhá adventná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

10.12.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

St

12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka

16.30

+Martin Majchút, rodičia a ostatná rodina

Pi

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

16.30

+Anna Šorecová a jej rodičia

So

15.12.

 

09.00

Za veriacich farnosti

Ne

16.12.

Tretia adventná nedeľa

10.30

+Vincent Janočko, 1. výr. a manželka Grétka, 15. výr.

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

11.12.

 

16.30

Za Božiu pomoc pre rodinu

Št

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

16.30

+rodina Uhrinová

Ne

16.12.

Tretia adventná nedeľa

09.00

+Jozef Výboch, 1. výr.

 

 

·         V pondelok 10. decembra bude v kostole v Teranoch celodenná adorácia sozačiatkom o 11.00 hod. Ukončenie adorácie s požehnaním budeo 16.15 hod. a potom sv. omša. Prosím vás, aby ste podľa možnosti prichádzali na adoráciu počas dňa.

·         Tento týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. V piatok bude svätá omša s formulárom „Za zachovanie mieru a spravodlivosti“ a v sobotu „Za upevnenie rodín“.

·         Od sobotu 15.12. prebieha deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“. Prosím, aby sa záujemcovia, ktorí chcú, aby sa táto pobožnosť konala u nich doma, prihlásili v Teranoch u pani kostolníčky Klapalovej a vo filiálnych obciach u pani Klimovej.

·         Na budúcu nedeľu 16. decembra po sv. omši v kostole v Teranoch vystúpi s folklórnym predvianočným programom súbor Hont z Krupiny. Srdečne všetkých pozývame.

·         Na nástenke je vyvesený čas spovedania pred Vianocami v jednotlivých farnostiach krupinského dekanátu. U nás bude spoločná sv. spoveď v kostole v Teranoch v sobotu 22. decembra od 09.00 do 10.00 hod..

·         Prosím, nahláste mi veriacich, ktorí nemôžu prísť do kostola na predvianočnú sv. spoveď. Prídem im vyslúžiť sviatosti do ich príbytkov podľa dohody s príbuznými.

 

 

Marek Hraňo

fa rský administrátor