Farské oznamy v týždni od 12. februára do 18. februára 2018

Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

12.02.

 

14.00

+Beáta Miklóšová, pohr.

Ut

13.02.

 

16.30

+manžel Marián a rodičia Jozef a Ľudmila

St

14.02.

POPOLCOVÁ STREDA

17.30

Na úmysel celebranta

Pi

16.02.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

So

17.02.

 

09.00

Za veriacich farnosti

Ne

18.02.

Prvá pôstna nedeľa

10.30

+Ladislav Dóka a jeho rodičia

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

13.02.

 

 

Sv. omša nebude

St

14.02.

POPOLCOVÁ STREDA

16.15

+Beáta a za Božiu pomoc rodine

Št

15.02.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra pri životnom jubileu 50 rokov

Ne

18.02.

Prvá pôstna nedeľa

09.00

Poďakovanie a prosba o požehnanie pre Vladimíra

 

 

·         Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

·         V utorok sa končí prvá časť obdobia cez rok. Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie, ktoré je obdobím prípravy na Veľkú noc. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená možnosť len jedenkrát za deň sa dosýta najesť a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 18-teho roku života do začatého 60-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom pokánia a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 14-teho roku života.

·         Pobožnosť Krížovej cestybude v kostole v Teranoch bývať pol hodinu pred svätou omšou v piatok a v nedeľu.  V Šipiciach bude bývať krížová cesta vo štvrtok o 16.00 hod. Kto koná pobožnosť pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti bude po rodinách putovať obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik. Do prvej rodiny poputuje obraz na Popolcovú stredu 14. februára.

 

 

Marek Hraňo

farský a dministrátor