Farské oznamy v týždni od 16. novembra do 22. novembra 2020

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

16.11.

 

 

Sv. omša nebude

Ut

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

16.30

+Angela Žilková, ned 70. rokov

St

18.11.

 

16.30

Na úmysel biskupa

Pi

20.11.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

So

21.11.

Obetovanie Panny Márie,spomienka

09.00

+Cecília

Ne

22.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

10.30

Za veriacich farnosti

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

 

Sv. omša nebude

Št

19.11.

 

16.30

+Mária Šramková, Kristína Cimermanová a Andrea Šestáková

Ne

22.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

09.00

+rodina Vajová

 

·     Dnes sa má konať jesenná zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nebude možné, dávame vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok:

VÚB - SK02 0200 0000 0035 4457 2553

Bohoslovci a predstavení seminára vám ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára. V tomto akademickom roku sa v nitrianskom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za banskobystrickú diecézu. Kňazský seminár v Nitre si v roku 2020 pripomína 30. výročie od svojho obnovenia a zároveň 305 rokov od svojho vzniku.

·     Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.

·     Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitbyJežišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienokúplné odpustky.

        Marek Hraňo

farský administrátor