Farské oznamy v týždni od 16. novembra do 22. novembra 2020

Krista Kráľa, slávnosť

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

23.11.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

St

25.11.

 

16.30

Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Emíliu, Jozefa a celú rodinu

Pi

27.11.

 

16.30

Na úmysel biskupa

So

28.11.

 

09.00

+Mária a Michaela

Ne

29.11.

Prvá adventná nedeľa

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

16.30

+Marieta Nováková a Adela Sochorová

Št

26.11.

 

16.30

+Mária Janeková, ned. 90 rokov.

Ne

29.11.

Prvá adventná nedeľa

09.00

Na úmysel celebranta

 

 

·       Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

·       Na budúcu nedeľu začína Adventné obdobie. Pri svätých omšiach budú požehnané adventné vence. Kto chce, môže si priniesť vlastný adventný veniec alebo len sviece na požehnanie. Toto požehnanie vašich vencov a sviec budem konať tiež pri sv. omšiach v pondelok v Teranoch a v utorok v Šipiciach.

·       Dnes sa bude po sv. omšiach konať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitbyJežišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienokúplné odpustky.

·       Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.

 

        Marek Hraňo

farský administrátor