Farské oznamy v týždni od 17. septembra do 23. septembra 2018

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

17.09.

 

18.00

Na úmysel celebranta

St

19.09.

Poďakovanie za úrodu

18.00

Na úmysel celebranta

Pi

21.09.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

 

Sv. omša nebude

So

22.09.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

23.09.

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

18.09.

 

16.30

+rodičia Foltánoví

Št

20.09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,spomienka

 

Sv. omša nebude

Ne

23.09.

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

09.00

+Adriána Almášyová

 

 

·         Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

·         V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Sv. omšu s týmto formulárom budeme sláviť v stredu v kostole v Teranoch.

·         Vo štvrtok máme spoločné kňazské rekolekcie kňazov nášho biskupstva v Kňazskom seminári v Badíne.

·         Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti. Do konca septembra sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. Jedná sa o žiakov a študentov od ôsmeho ročníka vyššie a tiež starších, ktorí ešte neprijali túto sviatosť.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

 

 

Marek Hraňo

farský admin istrátor