Farské oznamy v týždni od 18. septembra do 24. septembra 2017

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

18.09.

 

18.00

+Magdaléna Somsiová

St

20.09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,spomienka

 

Sv. omša nebude

Pi

22.09.

Poďakovanie za úrodu

18.00

+rodičia Teťákoví a ich synovia a nevesty

So

23.09.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

 

 

Sv. omša nebude

Ne

24.09.

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

10.30

+manžel a otec Juraj

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

19.09.

 

 

Sv. omša nebude

Št

21.09.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,sviatok

16.30

+Štefan Halaj

Ne

24.09.

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

09.00

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc v rodine

 

·         V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Sv. omšu s týmto formulárom budeme sláviť v piatok v kostole v Teranoch.

·         Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti.

·         Dňa 28. septembra si v gréckokatolíckej farnosti v Banskom vyslúžia sviatosť manželstva Marián Priadka, ktorý pochádza z farnosti Terany a Monika Tehlárová, ktorá pochádza z gréckokatolíckej farnosti Banské.  Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

·         Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší. Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov oltára, kňazské a rehoľné povolania a tiež živá viera a horlivosť veriacich.

 

 

Marek Hraňo

farský a dministrátor