Farské oznamy v týždni od 19. marca do 25. marca 2018

Piata pôstna nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

19.03.

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA

PANNY MÁRIE, slávnosť

17.30

+Jozef a jeho rodičia

St

21.03.

 

16.30

+Anna Benediková, rodičia, súrodenci Marta, Karol, Magda a za Božiu pomoc rodine

Pi

23.03.

 

 

Sv. omša nebude

So

24.03.

 

09.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu

Ne

25.03.

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

10.30

+Lucia

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

19.03.

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA

PANNY MÁRIE, slávnosť

16.15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Marcelku

Ut

20.03.

 

16.30

+Beáta

Št

22.03.

 

16.30

+rodičia Ďurdíkoví a Jozef Jančuška

Ne

25.03.

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

09.00

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Dávida a Adama

 

 

·         Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

·         Na budúcu nedeľu bude Tridsiaty tretí medzinárodný deň mládeže spojený so zbierkou na mládež. Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň. Sv. omša v Šipiciach i v Teranoch začne slávnostným vstupom na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema, pri ktorom požehnám ratolesti.

·         Pokiaľ chcete prispieť na kvetinovú výzdobu na Veľkú noc, môžete vložiť svoj milodar do pokladničky vzadu v kostole.

·         V stredu v Teranoch a vo štvrtok v Šipiciach pri sv. omšiach budem udeľovať sviatosť pomazania chorých. Prosím, aby ste na sv. spoveď uprednostnili v tieto dni starších a chorých, ktorí chcú prijať túto sviatosť.

·         Pobožnosť Krížovej cestybude v kostole v Teranoch pol hodinu pred svätou omšou v stredu a v nedeľu. V Šipiciach bude krížová cesta vo štvrtok o 16.00 hod.  Kto koná pobožnosť pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

·         Spoločná sv. spoveďbude v kostole v Teranoch v sobotu 24. marca od 9.00 do 10.00 hod. Spovedanie v ostatných farnostiach nášho dekanátu môžete nájsť na nástenke.

·         Prosím, nahláste mi vašich chorých a starších ľudí, ktorí nemôžu prísť do kostola a chcú prijať sviatosti, aby som ich mohol navštíviť a vyslúžiť im tieto sviatosti.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

·         V noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.

 

Marek Hraňo

farský administrátor