Farské oznamy v týždni od 19. novembra do 25. novembra 2018

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

19.11.

 

 

Sv. omša nebude

Ut

20.11.

 

16.30

+rodičia Štefan a Helena, ich deti a zať Marcel

St

21.11.

Obetovanie Panny Márie,spomienka

16.30

+Jozef Pajerský

Pi

23.11.

 

16.30

+Valéria Galbová, 1. výr.

So

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

07.30

+Margita Matušová

Ne

25.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

10.30

+Janka Tarabová, 1. výr.

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

20.11.

 

 

Sv. omša nebude

Št

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu

Ne

25.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

09.00

Za krstnú dcéru Katarínu a za šťastný pôrod

 

 

·         Dnes je zbierka na kňazský seminár.

·         V piatok bude po sv. omši o 17.00 hod. v kostole v Teranoch stretnutie birmovancov.

·         Spoločenstvo Sion Vás pozýva na Chvály Hont, ktoré sa uskutočnia 24.11 o 19:00 v KD Dudince (časť Merovce). Chvály bude viesť kapela z Hlohovca - Bétel a slovo bude na tému Godzone tour - Chceme Viac? Bude pripravený aj detský kútik a vstup je zdarma. Tešíme sa na Vás!

·         Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitbyJežišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienokúplné odpustky.

 

 

 

 

Marek Hraňo

farský admi nistrátor