Farské oznamy v týždni od 20. augusta do 26. augusta 2018

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

20.08.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

Poďakovanie za 40 rokov spoločného manželského života

St

22.08.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

18.00

+manžel a jeho rodina

Pi

24.08.

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

18.00

+rodičia Klapaloví

So

25.08.

 

09.00

Za veriacich farnosti

Ne

26.08.

Dvadsiataprvá nedeľa v cezročnom období

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dušana pri životnom jubileu

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

21.08.

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Št

23.08.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Ne

26.08.

Dvadsiataprvá nedeľa v cezročnom období

09.00

+Ján Bartoš, 1.mesiac

 

 

·         V sobotu 1. septembra od 13.00 hod. na amfiteátri v Dudinciach vás spoločenstvo SION pod záštitou farnosti Terany v spolupráci so združením JPK pozývajú na HONTFEST. Je tokresťanský festival zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí – túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: „ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, tance, divadelné scénky, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Chceme rozhlásiť zo striech, že On je živý! Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu. Usilujeme sa o uzdravené vzťahy, zdravé rodiny, mestá a dediny pokoja a lásky. Želáme si vytvárať jednotu s rôznymi vyznaniami a denomináciami a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo. Bližšie informácie sú na nástenke a na  stránke www.hontfest.sk

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor