Farské oznamy v týždni od 20. mája do 26. mája 2019

Piata veľkonočná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

20.05.

 

18.00

+Jana a Pavol

St

22.05.

 

18.00

+rodičia Kamenskí

Pi

24.05.

 

17.00

+rodičia Fekiačoví

So

25.05.

 

09.00

Dudince

+Elena a Michal

Ne

26.05.

Šiesta veľkonočná nedeľa

09.00

 

+Ján a Anna Želiezkoví

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

21.05.

 

16.30

+Marta

Št

23.05.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana Fekiača

Pi

24.05.

 

23.00

Za silu a Božiu pomoc v chorobe pre Michala

Ne

26.05.

Šiesta veľkonočná nedeľa

09.00

+Pavel Kohút a rodičia

 

·         Dňa 1. júna si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Slavomír Didi, ktorý pochádza z farnosti Terany a Lea Kováčová, ktorá pochádza z evanjelického cirkevného zboru v Lišove.  Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

·         Aj tento rok budú môcť návštevníci v otvorených kostoloch spoznávať a obdivovať duchovné a umelecké skvosty kresťanstva, ktoré nie sú iba výrazom minulosti, ale aj živej prítomnosti. V piatok 24. mája sa od 18.00 hod. uskutoční v kostole v Šipiciach noc kostola. Myšlienkou tohto roka je verš 30,29 z knihy proroka Izaiáša:„Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok.“ Bližšie informácie s programom nájdete na nástenke.

·         V sobotu 25. mája sa uskutoční v Dudinciach duchovná obnova ružencového spoločenstva, ktorú budú viesť bratia dominikáni. Z piatka od polnoci do sobotného rána do 8.00 hod. bude v kostole v Šipiciach adorácia zameraná na prosbu o milosti pre túto duchovnú obnovu. Bližšie informácie a program sú na nástenke.

·         V sobotu 8. júna budeme mať farskú púť na horu Živčákovú na Turzuvke. Odchod autobusu bude ráno o 7.00 hod. a cena je 15,-€. Záujemci sa môžu prihlásiť u mňa alebo u pani Štefánikovej.

·         Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani dnes nemôžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. Ono je vždy nové, lebo obnovuje spoločenský život aj individuálne medziľudské vzťahy. Je vždy nové popri neustálom sklone upadať do starého hriechu sebalásky a uzavretosti voči druhým. Novozákonné prikázanie lásky ku každému človeku je vlastne pozitívnym prerozprávaním stále platného "Nezabiješ". Pochod je prejavom takejto lásky. Pre niektorých je však Pochod za život podujatím zbytočným. Ale v logike obnovenej, oživenej lásky je stále výzvou uskutočňovať toto nové prikázanie lásky na všetkých úrovniach života, voči všetkým ľuďom v ktorejkoľvek fáze ich života. A o tých najbezbrannejších bude aj tohoročný Pochod za život, „za najmenších z nás“.

Marek Hraňo, farský administrátor