Farské oznamy v týždni od 21. decembra do 27. decembra 2020

Štvrtá adventná nedeľa

 

 

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

21.12.

 

16.30

+Ján Holinda

St

23.12.

 

16.30

+Magdaléna Marková

Št

24.12.

 

 

 

Pi

25.12.

NARODENIE PÁNA,

slávnosť

 

 

 

 

So

26.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

 

 

Ne

27.12.

Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

 

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

22.12.

 

16.30

+Ľubomír Švarcbacher

Št

24.12.

Omša v noci

 

+rodičia Balogoví a brat Ján

Pi

25.12.

NARODENIE PÁNA,

slávnosť

 

Za veriacich farnosti

So

26.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre starkú Margitu

Ne

27.12.

Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Repkovú

 

 

·       V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, budú na záver sv. omší koledovať koledníci Dobrej noviny.  Pokiaľ chcete finančne prispieť na Dobrú novinu, môžete svoj dar vložiť do pokladničky na to určenej. Výťažok tejto zbierky je určený na pomoc ľuďom v Afrike. Pre momentálnu situáciu je koledovanie pod oknami nateraz zrušené.

·       V utorok 22.12. dopoludnia od 09.00 hod. prosím o pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola v Šipiciach.

 

 

        Marek Hraňo

farský administ rátor