Farské oznamy v týždni od 22. júla do 28. júla 2019

Šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

22.07.

Sv. Márie Magdalény, sviatok

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa pri životnom jubileu

St

24.07.

 

18.00

+Emília, 30. výr.

Pi

26.07.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Juditu pri životnom jubileu

So

27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

09.00

+starí rodičia Zlatica a Jozef Žigmundoví

Ne

28.07.

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu pri životnom jubileu

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

23.07.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

16.30

+rodina Gnébusová

Št

25.07.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

16.30

+rodičia a brat

Ne

28.07.

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

 

 

·         So súhlasom a s požehnaním otcov biskupov pozývame všetky farnosti na Slovensku zapojiť sa do týždňových modlitieb za TV LUX.  Počas vybraného týždňa pamätá konkrétna farnosť na pracovníkov a tvorcov TV LUX v modlitbách a pri svätých omšiach. Televízny štáb túto farnosť vopred navštívi a prostredníctvom krátkeho príspevku (cca 7 minút) ju predstaví vo svojom vysielaní v týždni, kedy sa zapája do modlitieb. Televízni diváci tak spoznávajú rôzne slovenské farnosti a zároveň sa môžu ich aktivitami a životom v nich inšpirovať. Zároveň aj TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši zahrnie do svojich modlitieb a prosieb Vašu farnosť.  Krátky dokument s názvom „Týždeň s“ vysiela TV LUX vždy v pondelok ráno po svätej omši. Následne viackrát za deň počas celého týždňa. Takisto sa dá nájsť aj v internetovom archíve TV LUX na http://www.tvlux.sk/videoarchiv/. Naša farnosť sa zapojí to tohoto projektu v týždni od 29.7. do 4.8.2019.

·         Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

Marek Hraňo

farský administrátor