Farské oznamy v týždni od 23. októbra do 29. októbra 2017

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

23.10.

 

16.30

+Brigita

St

25.10.

 

16.30

Na úmysel biskupa

Pi

27.10.

 

16.30

+Ján Ľupták s rodinou

So

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

09.00

Za Božiu pomoc pre Gabriela

Ne

29.10.

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

24.10.

 

16.30

+Juraj Frajtl, Jozef Jokman, Miroslav Liška

Št

26.10.

 

16.30

+Marieta Nováková a Adela Sochorová

Ne

29.10.

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu pri životnom jubileu

 

 

·         Dnes je zbierka na misie.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka Saleského knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie, ktoré jej udelil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.  Môžete si ju objednať pomocou letáku, ktorý nájdete spolu s návratnou obálkou vzadu v kostole alebo cez stránku www.triumfsrdca.sk.

·         Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane za 1,-€, väčšiu sklenenú za 4,-€ a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.skĎakujeme!

·         V noci zo soboty 28. októbra na nedeľu 29. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor