Farské oznamy v týždni od 26. marca do 1. spríla 2018

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

26.03.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre tetu Silviu

St

28.03.

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

+manžel Ján Pastier, 10. výr.

Št

29.03.

ZELENÝ ŠTVRTOK

PÁNOVEJ VEČERE

17.00

+rodičia Gabriela, Jozef a Štefan

Pi

30.03.

 

VEĽKÝ PIATOK

09.00

Ranné chvály a posvätné čítanie

14.45

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15.00

Slávenie utrpenia a smrti Pána

19.00

Krížová cesta v kostole

So

31.03.

BIELA SOBOTA

09.00

Ranné chvály a posvätné čítanie

19.00

Vešpery a Deviatnik k B. milosrdenstvu 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

19.30

Na úmysel celebranta

Ne

01.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVTANIA

10.30

+ Monika a Pavol a starí rodičia

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

27.03.

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

16.30

+Ján a Katarína

Št

29.03.

ZELENÝ ŠTVRTOK

19.00

Krížová cesta ulicami Šipíc

Ne

01.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVTANIA

09.00

Za veriacich farnosti

 

·         Dnes je Tridsiaty tretí medzinárodný deň mládeže spojený so zbierkou na mládež. Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň.

·         Pokiaľ chcete prispieť na kvetinovú výzdobu na Veľkú noc, môžete vložiť svoj milodar do pokladničky vzadu v kostole.

·         Zelený štvrtokPánovej večere, ktorým sa začína sláviť Veľkonočné Trojdnie, oslávime sv. omšou so začiatkom o 17.00 hod. O 19.00 hod. bude v Šipiciach krížová cesta mládeže ulicami obce ku krížu.

·         Veľký piatokje dňom pokánia v celej Cirkvi, v tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená možnosť len jedenkrát za deň sa dosýta najesť a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 18-teho roku do začatého 60-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom pokánia a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 14-teho roku života. Na Veľký Piatok sa budeme spoločne modliť ranné chvály a posvätné čítanie v kostole v Teranoch o 9.00 hod. O 14.45 bude Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00 hod. Krížová cesta v kostole v Teranoch bude o 19.00 hod.

·         Na Bielu sobotu sa budeme spoločne modliť ranné chvály a posvätné čítanie v kostole v Teranoch o 9.00 hod. Po nej vyložím Sviatosť oltárnu na poklonu v Božom hrobe, ktorá potrvá do 19.00 hod. kedy ukončíme poklonu Deviatnikom k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou vešpier.

·         Obrady Veľkonočnej Vigílie začnú o 19.30 hod. keď sa zhromaždíme pred kostolom v Teranoch, kde bude požehnanie ohňa a veľkonočnej sviece. Nezabudnite si prosím priniesť so sebou sviece.

·         Farnosť Dudince pozýva na Veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční 1.4.2018 o 16.00 vo Farskom kostole Panny Márie Kráľovnej pokoja v Dudinciach. Účinkujú: Martin Babjak a BL-Gospel.

Marek Hraňo

farský administrátor