Farské oznamy v týždni od 28. februára do 6. marca 2011

Ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

28.02.

 

 

Sv. omša nebude

St

02.03.

 

16.30

+rodičia Kollárovci

Pi

04.03.

 

17.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana a +Helena a rodina Kočišová

So

05.03.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

06.03.

Deviata nedeľa v cezročnom období

10.30

+otec a starý otec Milan

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

01.03.

 

16.30

+Valéria Švambergerová

Št

03.03.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Miroslava

Pi 04.03.   16.15 Na úmysel celebranta

Ne

06.03.

Deviata nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich

 

 

  • Tento týžden máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou. Na prvý piatok o 15.30 vyložím Sviatosť Oltárnu na poklonu v Teranoch. O 17.30 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša. V Šipiciach bude sv. omša o 16.15 spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.
  • V piatok po sv. omši o 18.30 hod. pozývam všetkých veriacich, ktorí majú záujem o službu lektora v našej farnosti, alebo ju už vykonávajú, na stretnutie nad Sv. Písmom  do fary. Pozvaní sú aj tí, ktorí chcú spoločne so mnou prehlbovať svoje poznanie Sv. Písma.
  • Na budúcu nedeľu na záver sv. omší v Šipiciach i Teranoch bude krátka zmierna poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou ako príprava na Pôstne obdobie.
  • Združený cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Hontianske Tesáre-Dvorníky a Rímskokatolícka cirkev  farnosť  Terany vás pozývajú na Ekumenický svetový deň modlitieb v sobotu 12. marca 2011 o 17.00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Hontianskych Tesároch. Téma stretnutia je: „Koľko máte chlebov?“.

 

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor