Farské oznamy v týždni od 28. septembra do 4. októbra 2020

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

28.09.

 

18.00

+rodičia Anna a Jozef Vician

St

30.09.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi,spomienka

18.00

+rodičia Krajčíkoví a Vicianoví

Pi

02.10.

Svätých anjelov strážcov, spomienka

18.00

Za duše v očistci

So

03.10.

 

09.00

+rodičia Pástoroví a brat

Ne

04.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

11.00

 

+rodičia Teťákoví, synovia a nevesty

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

29.09.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala

Št

01.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

16.15

+Milan Ďurovský

Ne

04.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·       Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

·       Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa. Vo štvrtok bude sv. omša v kostole v Šipiciach o 16.15 hod. a v piatok v kostole v Teranoch o 18.00 hod. spojená s pobožnosťou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou.

·       Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na Prvé sv. prijímanie v našej farnosti.

·       Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

 

 

 

        Marek Hraňo

farský administrátor