Farské oznamy v týždni od 29. júla do 4. augusta 2019

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

29.07.

Sv. Marty, spomienka

18.00

Za pracovníkov TV LUX

St

31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,spomienka

18.00

+Jana a Pavol

Pi

02.08.

 

17.00

Na úmysel celebranta

So

03.08.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

04.08.

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

30.07.

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľub. spomienka

16.30

+Slavomír

Št

01.08.

Sv. Alfonza Márie de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

16.15

Poďakovanie za 65 rokov a za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého do ďalšieho života

Ne

04.08.

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a Pavla

 

·         V piatok 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok bude v kostole v Šipiciach sv. omša o 16.15 hod. a v Teranoch o 17.00 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou. Spovedať budem pred sv. omšami od pondelka do štvrtku.

·         So súhlasom a s požehnaním otcov biskupov pozývame všetky farnosti na Slovensku zapojiť sa do týždňových modlitieb za TV LUX.  Počas vybraného týždňa pamätá konkrétna farnosť na pracovníkov a tvorcov TV LUX v modlitbách a pri svätých omšiach. Televízni diváci tak spoznávajú rôzne slovenské farnosti a zároveň sa môžu ich aktivitami a životom v nich inšpirovať. Zároveň aj TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši zahrnie do svojich modlitieb a prosieb Vašu farnosť.  Krátky dokument s názvom „Týždeň s“ vysiela TV LUX vždy v pondelok ráno po svätej omši. Následne viackrát za deň počas celého týždňa. Takisto sa dá nájsť aj v internetovom archíve TV LUX na http://www.tvlux.sk/videoarchiv/. Naša farnosť sa zapojí to tohoto projektu v tomto týždni od 29.7. do 4.8.2019.

 

Marek Hraňo

farský administrát or