Farské oznamy v týždni od 3. august do 9. augusta 2020

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

03.08.

 

18.00

Na úmysel celebranta

St

05.08.

 

18.00

Na úmysel celebranta

Pi

07.08.

 

18.00

+Ladislav, rodičia a súrodenci

So

08.08.

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

09.00

+Elena a Michal

Ne

09.08.

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

10.30

 

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

04.08.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

16.30

+Bartolomej Švarcbacher

Št

06.08.

Premenenie Pána, sviatok

16.15

+rodičia Alexander a Ján a rodičia

Ne

09.08.

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

09.00

+Petra Baránková

 

 

·         Dnes bude v kostole v Teranoch o 15.00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna na pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

·         Dnes možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok bude sv. omša v kostole v Šipiciach o 16.15 hod. a v piatok v kostole v Teranoch o 18.00 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa.

 

 

        Marek Hraňo

farský administrátor