Farské oznamy v týždni od 30. decembra 2019 do 5. januára 2020

Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

30.12.

Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána

16.30

+Mária

Ut

31.12.

Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

16.30

Za dobrodincov farnosti

St

01.01.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

10.30

Za veriacich farnosti

Pi

03.01.

Najsvätejšieho mena Ježiš,ľubovoľná spomienka

17.30

Poďakovanie a prosba o ďalšiu pomoc

So

04.01.

 

09.00

+Peter Horváth, 1. výr. a starí rodičia z oboch strán

Ne

05.01.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

10.30

+rodičia Gabriela, Jozef a Štefan

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

31.12.

Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

 

Sv. omša nebude

St

01.01.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

Št

02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

 

Sv. omša nebude

Pi

03.01.

Najsvätejšieho mena Ježiš,ľubovoľná spomienka

16.15

Na úmysel biskupa

Ne

05.01.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·         V utorok, na posledný deň v roku, bude ďakovná sv. omša v Teranoch o 16.30 hod. ukončená adoráciou Eucharistie spojenej s ďakovnou pobožnosťou za uplynulý rok.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V kostole v Šipiciach bude sv. omša v piatok o 16.15 hod. a v kostole v Teranoch o 17.30 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

     Marek Hraňo

farský administrátor