Farské oznamy v týždni od 4. marca do 10. marca 2019

Ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

04.03.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dášku

St

06.03.

POPOLCOVÁ STREDA

17.30

+rodičia Ján a Vilma a syn Milan

Pi

08.03.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dalibora pri životnom jubileu 30 rokov

So

09.03.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

10.03.

Prvá pôstna nedeľa

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

05.03.

 

 

Sv. omša nebude

St

06.03.

POPOLCOVÁ STREDA

16.15

Na úmysel biskupa

Št

07.03.

 

16.30

Za zdravie, Božiu pomoc a trpezlivosť v chorobe

Ne

10.03.

Prvá pôstna nedeľa

09.00

+rodičia Martin a Mária Janíkovci a synovia Ján a Jozef

 

 

·         Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

·         Dnes nebude prvovedeľná pobožnosť.

·         Popolcovou stredouzačína Pôstne obdobie, ktoré je obdobím prípravy na Veľkú noc. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená možnosť len jedenkrát za deň sa dosýta najesť a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 18-teho roku života do začatého 60-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom pokánia a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 14-teho roku života.

·         Pobožnosť Krížovej cestybude v kostole v Teranoch pol hodinu pred svätou omšou v piatok a v nedeľu.  V Šipiciach bude krížová cesta vo štvrtok o 16.00 hod. Kto koná pobožnosť pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

·         Slovenská katolícka charitauž 8 rokov pomáha v krajinách subsaharskej Afriky. Od začiatku stojí pri tých najkrehkejších – deťoch, ktoré trpia chorobami, podvýživou či boli vyčlenené na okraj spoločnosti. Postupne vďaka štedrosti slovenských darcov sa pomoc rozširuje aj na podporu mladých, ktorí by sa bez pomoci nedostali z chudoby. Získaním zručností v stolárskej a krajčírskej dielni si dokážu tí najchudobnejší zaobstarať základné živobytie. Môžeme pomôcť prostredníctvom zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Každý pôstny dar vo forme modlitby alebo finančného príspevku dá deťom a mladým šancu na lepší život. Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande.

 

 

Marek Hraňo

farský ad ministrátor