Farské oznamy v týždni od 9. decembra do 15. decembra 2019

Druhá adventná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

09.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

17.30

Za veriacich farnosti

Ut

10.12.

Panny Márie z Loreta, ľubovoľná spomienka

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka pri životnom jubileu

St

11.12.

Za upevnenie rodín

16.30

+Milan a rodičia

Pi

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

16.30

+Terézia a Jozef Lehockí, brat Ľudovít a rodičia

So

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

16.30

+rodičia Anna a Juraj a brat Štefan

Ne

15.12.

Tretia adventná nedeľa

10.30

Za veriacich farnosti

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

09.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

16.15

+syn, manžel, švagor a rodičia

Ut

10.12.

 

 

Sv. omša nebude

Št

12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre kňazov Jána a Pavla

Ne

15.12.

Tretia adventná nedeľa

09.00

+Lucia a starí rodičia z oboch strán

 

·         V utorok 10. decembra bude v kostole v Teranoch celodenná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 10.00 hod. Prosím vás, aby ste podľa možnosti prichádzali na adoráciu počas dňa.

·         Obecný úrad Hontianske Tesáre a Kancelária Terénnej sociálnej práce organizujú v stredu 11.12. od 8.00 hod. odber krvi vo veľkej sále obecného úradu. Bližšie informácie sú na nástenke.

·         Tento týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. V stredu bude svätá omša s formulárom „Za upevnenie rodín“.

·         V piatok 13.12. o 17.30 hod. bude vo fare stretko koledníkov Dobrej noviny.

·         Od nedele 15.12. prebieha deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“. Prosím, aby sa záujemcovia, ktorí chcú, aby sa táto pobožnosť konala u nich doma, prihlásili v Teranoch u pani kostolníčky Klapalovej a vo filiálnych obciach u pani Klimovej.

·         Na nástenke je vyvesený čas spovedania pred Vianocami v jednotlivých farnostiach krupinského dekanátu. U nás bude spoveď v kostole v Teranoch v sobotu 21. decembra od 09.00 do 10.00 hod.

·         Prosím, nahláste mi veriacich, ktorí nemôžu prísť do kostola na predvianočnú sv. spoveď.

Marek Hraňo, farský administrátor