HONTFEST 2017

Spoločenstvo SION, Rímskokatolícka farnosť Terany a združenie JPK pozývajú na 2. ročník evanjelizačno - worshipového festivalu HONTFEST, ktorý sa bude konať v sobotu 2. septembra 2017, od 13:00 na amfiteátri v Dudinciach.

 

Festival je zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí – túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: „ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu.

 

 

Novinkou tohto ročníka je paralelný program v podobe diskusného stanu, kde budú prebiehať diskusie so vzácnymi hosťami na rôzne témy.

Festival je vhodný pre celé rodiny, pre najmenších budú pripravené rôzne atrakcie a animátori, ktorí sa o deti s radosťou postarajú.

Okrem toho budete mať možnosť kúpiť si občerstvenie, kresťanskú literatúru, rôzne predmety s kresťanskou tematikou, vrátane oblečenia a veľa iného.

 

VIAC INFORMÁCII NÁJDETE NA: WWW.HONTFEST.SK