SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 13.5.–19.5. 2024

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/14.5.

Sv. Mateja, apoštola - sviatok

ŠIPICE

16:30

BP pre rodinu Prochazkovu

Str/15.5.

 

TERANY

17:30

+ Štefan Kovárik

Štv/16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

ŠIPICE

16:30

+ dcéra Elena Zábovská

Pia/17.5.

 

TERANY

17:30

+ matka Ľudmila a jej dvaja synovia

So/ 18.5.

 

TERANY

8:00

+ Ján Didi

Ne/19.5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

ŠIPICE

9:00

ZBP pre Petra a Julianu

TERANY

10:30

Za farnosť

 

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 91,00 EUR, Terany 49,00 EUR. Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Poďakovanie. Minulú nedeľu bola birmovka v Dudinciach, kde prijali sv. birmovania aj naši siedmy birmovanci. Chcem poďakovať birmovancom a rodičom za prípravu tejto slávnosti a pomoc pri upratovaní kostola.
  3. Zbierka na katolícke masmédia.Dnes, na záver sv. omší, e zbierka na katolícke masmédia. Ak chcete, môžete prispieť na tento úmysel. Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  4. Škola Božieho slova.Dnes popoludní vás pozývam na stretnutie v škole Božieho slova, ktoré bude o 15.00 hod. na fare v Teranoch.
  5. Národný pochod za život.Dávam do pozornosti pre záujemcov, že v nedeľu 22.9.2024, sa uskutoční v Košiciach NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT. Bližšie info na plagáte alebo na web. stránke podujatia.
  6. Pozvanie z Litavy.Farnosť Litava pozýva na deviatnik k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorý tento rok bude v dňoch od 30.5. do 7.6.2024. Bližšie info na plagáte.
  7. Deň matiek.Prajem pekný sviatok všetkým mamám, mamičkám, starým mamám, babičkám....

 

Peter Repa, farár