ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Zoslanie Ducha Svätého

20. máj– 26.mája 2024

 

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/21.5.

 

ŠIPICE

16:30

ZBP pre Irenu a celú jej rodinu

Str/22.5.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky –
 ľub. spomienka

TERANY

17:30

BP pre rodinu

Štv/23.5.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok

ŠIPICE

16:30

+ rodičia z oboch strán

Pia/24.5.

 

TERANY

17:30

Za ZBP pre celú živú rodinu

So/ 25.5.

 

TERANY

8:00

Za pokoj a zdravie pre rodinu

Ne/26.5.

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ŠIPICE

9:00

Za farnosť

TERANY

10:30

+ Anna a Ján Želiezkovi

 

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 84,00 EUR, Terany 72,00 EUR. Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. V našej farnosti sme vyzbierali 162,00 EUR (Šipice 52,00 EUR, Terany 110,00 EUR). Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Záver veľkonočného obdobia. Dnešnou nedeľou končí tohtoročné veľkonočné obdobie. Od nasledujúceho týždňa vstupujeme do cezročného obdobia..
  3. Pozvanie z Litavy.Farnosť Litava pozýva na deviatnik k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorý tento rok bude v dňoch od 30.5. do 7.6.2024. Bližšie info na plagáte.
  4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie v piatok, 31.5.2024, o 18.00 hod. na fare v Teranoch.

 

 

Peter Repa, farár