Farnosť Terany je od 1.7.2021 spravovaná z farnosti Dudince. 

aktuálne farské oznamy nájdete na stránke: www.dudince.fara.sk

Farské oznamy