Pohreb dp. Jozefa Vadoviča

Nadradená galéria: 
OSTATNÉ

Dňa 4. októbra 2010 sme sa pohrebnou svätou omšou a pohrebnými obradmi rozlúčili s dôstojným pánom Jozefom Vadovičom. Na poslednej ceste ho odprevadil Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup, za hojnej účasti kňazov a Božieho ľudu. Prítomní boli veriaci nielen z našej farnosti, ale aj z ostatných farností, v ktorých pôsobil.

Jozef Vadovič zomrel v osemdesiatom deviatom roku svojho života av päťdesiatom piatom roku kňazstva. V Šipiciach pôsobil od roku 1970 do roku 1990 a zanechal hlboké spomienky v srdciach obyvateľov tunajšieho kraja.

Pochovaný je na cintoríne v Šipiciach, kde pochoval aj svoju matku a svojho brata.

Nech odpočíva v pokoji!

IMG_104_6619.jpg
IMG_104_6622.jpg
IMG_104_6624.jpg
IMG_104_6629.jpg
IMG_104_6640.jpg
IMG_104_6643.jpg
IMG_104_6649.jpg
IMG_104_6651.jpg
IMG_104_6652.jpg
IMG_104_6653.jpg
IMG_104_6655.jpg
IMG_104_6656.jpg
IMG_104_6657.jpg
IMG_104_6658.jpg
IMG_104_6660.jpg
IMG_104_6661.jpg
IMG_104_6665.jpg
IMG_104_6668.jpg
IMG_104_6669.jpg
IMG_104_6671.jpg
IMG_104_6672.jpg
IMG_104_6673.jpg
IMG_104_6674.jpg
IMG_104_6678.jpg
IMG_104_6679.jpg
IMG_104_6680.jpg
IMG_104_6681.jpg
IMG_104_6682.jpg
IMG_104_6688.jpg
IMG_104_6694.jpg
IMG_104_6700.jpg
IMG_104_6718.jpg
IMG_104_6723.jpg
IMG_104_6724.jpg
IMG_104_6726.jpg
IMG_104_6729.jpg
IMG_104_6732.jpg
IMG_104_6736.jpg
IMG_104_6737.jpg
IMG_104_6738.jpg
IMG_104_6740.jpg
IMG_104_6741.jpg
IMG_104_6743.jpg
IMG_104_6745.jpg
IMG_104_6746.jpg
IMG_104_6748.jpg
IMG_104_6749.jpg
IMG_104_6750.jpg