Info e-mailom / SMS-kou

Info e-mailom / SMS-kou

Ak chceš dostávať informácie o stretnutiach nášho spoločenstva (prípadne iné dôležité info) prostredníctvom e-mailu, alebo SMS správou, tak sa zaregistruj.

(údaje nebudú zverejnené)

Tvoje meno / prezývka

E-mailová adresa na ktorej si zastihnuteľný(á)

Telefónne číslo pre poslanie SMS správy

O spoločenstve

skupina na FBSme kresťanské, multigeneračné spoločenstvo, ktoré vzišlo v októbri 2015 z viacerých farností Hontu.

Spoločenstvo prijalo koncom februára 2016 názov SION, dovtedy používalo dočasný názov “Spoločenstvo Terany”.

Vznik a história

Vznik spoločenstva “ležal v srdci” niekoľkým ľuďom už dlhší čas, ba nie len v srdci, ale aj na jazyku - modlili sa za jeho vznik.


Roku Pána 2015, keď bol rímskym biskupom pápež František, banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Marián Chovanec a správcom Farnosti Terany o. Marek Hraňo, podarilo sa zorganizovať 18. septembra prvý chválový koncert v histórii (nie len) Farnosti Božieho milosrdenstva Terany, ktorý viedla kapela eSPé zo Sliača.

Tohto koncertu (modlitby) chvál sa zúčastnili veriaci z rôznych farností a denominácií z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia (cca 150 ľudí). Vrámci tejto udalosti bola prvý krát zverejnená prebiehajúca iniciatíva na založenie spoločenstva v našom regióne.


Krátko po koncerte sa stretli jeho iniciátori, aj aktívni veriaci z farností: Terany, Dudince a Hokovce, aby sa dohodli na spoločnom stretávaní. Prvé “otvorené stretnutie” novovznikajúceho spoločenstva sa uskutočnilo 17. októbra 2015 na rímskokatolíckej fare v Teranoch.

 

Do konca roku 2015 sme stihli 6 otvorených stretnutí a 2 špeciálne stretnutia. Pri príležitosti 10. otvoreného stretnutia (20. 2. 2016)  sme usporiadali špeciálne stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Hontianskych Tesároch. Na tomto stretnutí mal slovo špeciálny hosť - Richard Vašečka a modlitbu chvál viedla špeciálna hudobná formácia - kapela Willsons + Ewa Šipoš (BCC Worship). Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako sto ľudí (vrátane detí).

 

Tesne po 10. otvorenom stretnutí spoločenstvo prijalo názov SION.

Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok (Ž 132,13)

 

10. 6. 2016 sme sa zapojili do aktivity NOC KOSTOLOV a zorganizovali sme špeciálne stretnutie Noc v kostole - v Šipiciach.

 

Poslednú prázdninovú sobotu sme organizovali evanjelizačne ladený festival Hontfest, na ktorom sa zúčastnilo približne 1200 ľudí.

 

Od októbra 2016 sme zaviedli filmové stretnutia "SION CINEMA", na ktorých máme po premietnutí (kresťansky hodnotného) filmu diskusiu a zdieľanie na témy a oblasti, ktorých sa film dotkol.

 

V januári 2017 sme vstúpili na "Nový level" v tom, že sme otvorené stretnutia premenovali na CHVÁLY HONT a začali sme ich organizovať v kultúrnych domoch (Dudince - Merovce, alebo Hont. Tesáre). Sú viac otvorené a viac evanjelizačne ladené. Okrem modlitby chvál (ktorú vedie skúsené spoločenstvo, alebo chválový tím) je súčasťou týchto stretnutí aj slovo (katechéza) na povzbudenie a budovanie, ale tiež detský kútik, sviatosť zmierenia, poprípade príhovorná modlitba.

 

V druhej polovici mája (19. - 21.) sme zorganizovali v spolupráci s d.p. Dušanom Rončákom duchovnú obnovu pre šahanských birmovancov na Močiari. Duchovná obnova mala na našu veľkú radosť úspech - Duch Svätý mocne konal, už teraz (jún 2017) je vidieť ovocie z nej. Povzbudilo nás to a utvrdilo v tom, že tákáto služba pattrí do portfólia nášho spoločenstva.

 

Prvú júnovú nedeľu (4. 6. 2017) sme zorganizovali Deň spoločenstva - mini duchovnú obnovu spojenú s grilovaním, ktorú viedol d.p. Andrej Karcagi, farár z Hont. Trstian. Toto uzatvorené stretnutie bolo zamerané na budovanie spoločenstva a duchovný rozvoj jeho členov.

 

Vízia, poslanie, ciele

 • jednota generácií
  Chceme spájať všetky generácie ľudí v našom okolí, pretože veríme, že keď sa spojí energickosť a zapálenosť mladých ľudí so životnými skúsenosťami a rozvážnosťou tých “dlhšie mladých”, môže vzniknúť stabilné prostredie pre pôsobenie Ducha Svätého a takto spoločne - zjednotení môžeme prinášať “zdravé ovocie” pre tento svet a pre Božie kráľovstvo.

Jednota medzi starými a mladými je pre mňa výzvou tejto chvíle pre Cirkev, výzvou byť schopnou sviežosti. Mladá Cirkev sa omladí o to viac, keď sa mladí rozprávajú so staršími a keď starší vedia snívať o veľkých veciach, lebo toto umožňuje, aby mladí prorokovali. Ak mladí neprorokujú, Cirkvi dochádza dych. (porov.: Joel 3)


Pápež František 29.10.2016, zdroj: RadioVaticana

 • modlitba chvál
  V našom regióne pociťujeme deficit modlitby chvál (okrem chvály vrámci liturgie sv. omše), pritom: “Chvála spája ostatné formy modlitby a povznáša ich k Tomu, ktorý je ich prameňom a cieľom - k Bohu” (KAT: 2639); “Boh prebýva na chválach svojho ľudu” (Ž 22,4); “Chvála nám prináša Božie požehnanie” (Ž 67, 5-7); “Modlitba chvály nás robí plodnými” (pápež František); "Modlitba chvál je modlitbou uznania a vďakyvzdania za nezištnú lásku Boha" (pápež František) a mnoho iných dôvodov prečo sme sa rozhodli, že modlitba chvál bude súčasťou stretnutí nášho spoločenstva.
   

 • ako v nebi, tak i na zemi
  Chceme prinášať nebo do každej oblasti nášho života. Chceme aby nebo bolo naším konceptom, ktorý chceme dostať do našich životov a podľa ktorého chceme žiť a napredovať. V spoločenstve chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre každého jednotlivca, kde každý môže prísť taký, aký je. Chceme stavať na úprimnosti, dôvere, otvorenosti a na tom, aby do spoločenstva chodili ľudia “bez masiek”.
   

 • ekumenický rozmer
  Na otvorených modlitbových stretnutiach sú dvere otvorené všetkým ľuďom, takže aj bratia a sestry z iných denominácií sú vítaní, avšak treba počítať s tým, že vychádzame z náuky katolíckej cirkvi, takže nezaručujeme "kompatibilitu" katechéz so všetkými denomináciami.
   

 • evanjelizácia
  Nechceme ostať len za múrmi nášho spoločenstva, ale chceme ísť aj za jeho hranice - vystúpiť zo svojej zóny komfortu, vykročiť z bezpečia našich domovov a vydať sa do nových miest. Ohlásiť, že toto územie zaberá nový Kráľ - Jeho meno je Ježiš Kristus. Chceme dávať príklad naším životom a prinášať Ježiša do každej oblasti života.

 

Stretávanie

Našim "domovským prístavom" a najčastejším miestom otvorených stretnutí je Rímskokatolícka fara v Teranoch. Špeciálne stretnutia, alebo otvorené stretnutia s hudobným hosťom (kapelou) organizujeme zväčša v kultúrnom dome.

 

Otvorené stretnutia sme od októbra 2016 rozdelili na chválové (s katechézou) a filmové. Otvorené stretnutie sa koná každú druhú sobotu o 19-tej hodine (cez leto o 20:00), pričom raz za mesiac (každú štvrtú sobotu) vychádza chválové stretnutie a raz za mesiac (každú štvrtú sobotu) filmové.

Od januára 2017 sa otvorené chválové stretnutia pretransformovali na Chvály HONT - sú ešte viac otvorené, viac evanjelizačne ladené (nová evanjelizácia) a organizujeme ich v kultúrnych domoch (Dudince - Merovce, alebo Hont. Tesáre)

 

Malé stretká (zvlášť mládež a zvlášť starší) sú podľa možností každý víkend. Súčasťou spoločenstva sú aj ženy, ktoré sa pravidelne stretávajú každú stredu na spoločnej modlitbe už viac ako 11 rokov.

 

Evanjelizačne ladený "open -air" festival HONTFEST sa koná raz ročne (prvú septembrovú sobotu) na amfiteátri v Dudinciach.

 

Organizujeme tiež špeciálne stretnutia, či už sa jedná o výlety, silvestrovské stretnutie a iné.

 

 

Kontakt

V prípade že sa chcete o spoločenstve dozvedieť viac, môžete napísať mail na sion(zavináč)sion(bodka)family, prípadne zavolať na: 0904 343 305 (Dominik Belica), alebo 0905 134 423 (Peter Kováč)