Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Bývalý prezident Schuster ďakoval za 90 rokov života v košickej katedrále

V košickej Katedrále sv. Alžbety sa na slávnosti Zjavenia Pána 6. januára zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky a diplomat Rudolf Schuster, ktorý sa 4. januára dožil jubilea 90 rokov života.
08.01.2024 - 14:28

Programové tipy Televízie LUX, Rádia LUMEN a Rádia Mária (2)

Programové tipy Televízie LUX, Rádia LUMEN a Rádia Mária (2)
08.01.2024 - 13:39

Svätý Otec dnes pokrstil v Sixtínskej kaplnke 16 detí

Na sviatok Krstu Krista Pána, v záverečný deň Vianočného obdobia, pápež tradične udeľuje krst deťom vatikánskych zamestnancov. Tentoraz to bolo 9 chlapcov a 7 dievčat.
08.01.2024 - 12:05

Biskupi Slovenska ďakujú za modlitby počas Adventu

Prinášame poďakovanie adresované všetkým veriacim, ktorí zareagovali na modlitbovú výzvu farnosti Sletínov v Považskej Bystrici Adoptuj si biskupa.
08.01.2024 - 12:05

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (2)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (2)
08.01.2024 - 12:05

Homília na slávnosť Zjavenia Pána: Vráťme sa k modlitbe adorácie

Mudrci, ktorí sa vydali hľadať narodeného kráľa, sú obrazom ľudí, ktorí sa vydali hľadať Boha. Svätý Otec to povedal počas eucharistie slávenej vo Vatikánskej bazilike pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána. Svätý Otec František nás povzbudil, aby sme sa pozerali smerom k nebu, s nohami pevne na zemi, a aby sme objavili záľubu v modlitbe adorácie.
08.01.2024 - 12:05

Anjel Pána: Boh sa na teba pozerá ako na milované dieťa

Krst je dar nového života, to znamená stať sa v Ježišovi Božími deťmi, ktoré sú milované navždy. Pápež o tom hovoril vo svojom zamyslení pred modlitbou Anjel Pána, pričom poukázal na scénu Ježišovho krstu v rieke Jordán. Svätý Otec František nás povzbudil, aby sme si pripomínali deň svojho krstu, a aby sme slávili túto udalosť viery.
08.01.2024 - 12:05

Anjel Pána: Adoráciou nestrácame čas, ale dávame času zmysel

Na poludnie pápež František ako zvyčajne udelil požehnanie veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra po tom, ako sa im prihovoril v katechéze a spolu s nimi sa pomodlil Anjel Pána. Veriacich vyzval, aby sa učili z objatia dvoch velikánov Cirkvi na ceste k jednote, keď pripomenul 60. výročie stretnutia pápeža Pavla VI. a ekumenického patriarchu Atenagora vo Svätej zemi. V katechéze sa Svätý Otec zameral na dôležitosť poklony pred Eucharistiou. Nie je to stratený čas, ale požehnanie nášho času.
08.01.2024 - 12:05

Pápež pripomenul stretnutie, ktoré zmenilo dejiny Cirkvi

Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána sa pápež František ako zvyčajne venoval aktuálnym témam a historickým udalostiam.
08.01.2024 - 12:05

Sestry benediktínky sa budú modliť v kláštore Mater Ecclesiae

Šesť sestier benediktínok z opátstva svätej Scholastiky vo Viktórii v sprievode svojej opátky pricestovalo v stredu 3. januára do Ríma. Privítal ich kardinál Fernando Vérgez Alzaga, predseda Governatorátu. Budú tvoriť rehoľnú komunitu v kláštore, ktorý bol „domovom“ emeritného pápeža Benedikta XVI. takmer desať rokov od jeho zrieknutia sa až do jeho smrti.
08.01.2024 - 11:58

Pápež František: Buďme otvorení Božím prekvapeniam

Svätý Otec František v piatok 5. januára cez sociálnu sieť X povzbudil veriacich, aby pomohli iným upriamiť zrak na nebeské veci. Urobil tak v predvečer slávnosti Zjavenia Pána (Traja Králi).
08.01.2024 - 10:05

Uplynul rok od pohrebu Benedikta XVI.

„Benedikt, verný priateľ Ženícha, nech je tvoja radosť dokonalá, keď definitívne a navždy budeš počuť jeho hlas!“ – povedal pápež František presne pred rokom počas pohrebnej svätej omše svojho predchodcu. Vtedy sa celá Cirkev spojila so Svätým Otcom pri rozlúčke so svojím pastierom. Ako pripomína kardinál Kurt Koch, Benedikt sa vždy osobitne zaujímal o posledné veci a veril, že Boh chce každého z nás obdarovať odmenou večného života.
08.01.2024 - 10:05

Pápež františkánom: Boha nikdy neunaví odpúšťať

„Vydávať svedectvo o odpustení a láskavosti“ – to je úloha, ktorú v dnešnom svete pápež František kladie na srdce františkánom celého sveta. Zároveň ich povzbudzuje, aby budovali mosty pokoja. Svätý Otec poskytol rozhovor talianskemu mesačníku s názvom Svatý František – patrón Talianska (San Francesco Patrono d'Italia), ktorý vydáva Sacro Convento v Assisi.
08.01.2024 - 08:39

Pápež František sa modlí za obete výbuchu v Iráne

Svätý Otec František v piatok 5. januára vyjadril solidaritu a blízkosť v modlitbe obyvateľom Iránu zasiahnutých atentátom z 3. januára. Telegram v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.
08.01.2024 - 08:39

Zomrel kňaz Peter Brisuda, honorárny dekan a farár v Skačanoch

Dňa 5. januára 2024 v 54. roku života a v 26. roku kňazstva zomrel PhDr. Peter Brisuda, honorárny dekan.
08.01.2024 - 08:39

Pápež novinárom: Falošné správy podnecujú konflikty

Vo štvrtok 4. januára prijal pápež František zástupcov organizácie, ktorá združuje katolíckych novinárov v Nemecku pri príležitosti 75. výročia jej založenia. Vo svojom príhovore ich povzbudil k tomu, aby dali vyniknúť príbehom a tváram tých, ktorým nikto nevenuje pozornosť. Je dôležité sprostredkovať pravdivé informácie, ktoré môžu pomôcť objasniť nedorozumenia a vedú k vzájomnému porozumeniu.
08.01.2024 - 08:39

Pápež ocenil všestrannú dobročinnosť florentskej obchodnej siete

„Chrániť dobro osoby neznamená len postarať sa o niektoré jej čiastkové záujmy, ale podporovať jej plnú realizáciu a dôstojnosť“. Tieto slová adresoval pápež František v príhovore pre vyše tri tisícky členov Združenia potravinových obchodov UNICOOP Florencia, ktorých prijal vo Vatikáne v piatok 5. januára.
08.01.2024 - 08:39

Z Jeruzalema začala nepretržitá cesta jednoty

Úvaha kardinála Pizzaballu v L'Osservatore Romano 60 rokov po púti Pavla VI. do Svätej zeme. Duch stretnutia pápeža Montiniho a patriarchu Atenagora v roku 1964 obnovili v roku 2014 pápež František a patriarcha Bartolomej.
08.01.2024 - 08:39

Pápež František: Prinášajme na existenčné periférie Radostnú zvesť

„Bratstvo je kvasom pokoja, ktorý periférie potrebujú. ...Máte poslanie prinášať Božiu blízkosť, súcit a nehu ľuďom, ktorí sú často zbavení dôstojnosti a lásky.“ Tieto slová adresoval pápež František členom francúzskeho Misionárskeho bratstva miest
08.01.2024 - 07:45

Mladí ďakovali za minulý rok a oslávili nový v rodisku bl. Anny Kolesárovej

Mladí z celého Slovenska sa aj tento rok zišli v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej a rozhodli sa prežiť posledné dni vo vďačnosti za uplynulý rok a zároveň vykročiť do roku 2024.
08.01.2024 - 07:45

Pápež: Nech je Cirkev badateľná v dobrých skutkoch jej členov

Formujte „ľudí schopných prijať Boha a svedčiť o ňom v akejkoľvek oblasti“, vyzval pápež František reprezentantov španielskej Katolíckej univerzity v Murcii, ktorých prijal vo Vatikáne vo štvrtok 4. januára.
08.01.2024 - 07:45

Komuniké Dikastéria pre náuku viery: Reakcie na „Fiducia supplicans“

Náuka o manželstve sa nemení, biskupi môžu rozlišovať aplikáciu podľa kontextu, pastoračné požehnania nie sú porovnateľné s liturgickými a sviatostnými požehnaniami.
08.01.2024 - 07:30

Na sviatok Bohozjavenia posvätí vladyka Vasiľ vody Zemplínskej Šíravy

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ bude v sobotu 6. januára na sviatok Bohozjavenia sláviť svätú liturgiu v Klokočove na brehu Zemplínskej Šíravy. Po svätej liturgii požehná jej vody.
07.01.2024 - 16:13

Nad odkazom Benedikta XVI. sa zamýšľali na konferencii vo Vatikáne

Priatelia, duchovní a bývalí spolupracovníci Benedikta XVI. sa 30. – 31. decembra zišli v Campo Santo Teutonico vo Vatikáne na dvojdňovej konferencii, aby sa zamysleli nad jeho životom a bohatým odkazom.
06.01.2024 - 16:56

Komunita sestier ponúka možnosť vylosovať si svojho patróna na nový rok

Komunita sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva ponúka možnosť vylosovať si svojho osobného patróna na nový rok 2024. Uvádza to na stránke milosrdenstvo.sk.
06.01.2024 - 16:56