Technické zmeny na stránke

1. deň roku 2013 sme spravili niekoľko významných zmien na stránke našej farnosti. Okrem presunu na vlastnú doménu (terany.fara.sk -> farnostterany.sk) sme spravili zmeny obsahové, štrukturálne aj grafické.

Presun portálu na doménu www.farnostterany.sk

Na základe dlhotrvajúcich technických problémov, ktoré boli spôsobené bezplatným webhostingom vrámci projektu fara.sk sme po schválení farskou radou zakúpili vlastnú doménu (farnostterany.sk), s webhostingom podľa požiadaviek portálu a premigrovali na ňu celý portál z pôvodnej domény terany.fara.sk.

 

Zmeny v štruktúre a obsahu stránky

  1. sekcia Úcta k sv. Lukášovi sa premenovala na Úcta k svätým
  2. článok Kaplnka sv. Lukáša sa presunul do sekcie História.
  3. v sekcii Úcta k svätým pribudli články Sv. Faustína a Blahoslavený Ján Pavol II.
  4. prerobený blok Liturgický kalendár - údaje sa ťahajú z iného zdroja a pribudal tam odkaz na aktuálne čítania.
  5. sekcia Galéria bola kôli prehľadnosti úplne prerobená - teraz je na výber chronologické zobrazenie galérií (od najnovších...) a zobrazenie kategórií, do ktorých boli existujúce galérie roztriedené. Na hlavnej stránke pribudol blok Posledné galérie, ktorý zobrazuje 4 posledne pridané galérie.
  6. do externých správ bol pridaný kanál správ (RSS) zo stránky Banskobystrickej diecézy
  7. boli vytvorené dve nové podstránky: Mapa stránok a Archív príspevkov
  8. v päte stránky pribudlo pomocné menu

 

Grafické zmeny

Najvýraznejšia zmena je nový obrázok v hlavičke stránky. Ostatné zmeny sú viacmenej kozmetické (zmena vzhľadu stránkovača a rôzne korekcie štylopisu na korektnejšie zobrazovanie niektorých grafických prvkov na stránkach)

 

Dúfame, že zmeny prispejú k lepšiemu komfortu pre návštevníkov, o vaše názory (nielen na aktuálne zmeny) týkajúce sa tejto stránky sa môžete podeliť prostredníctvom kontaktného formulára.