Záznam zo slávnostnej sv. omše na Božie milosrdenstvo

Zvukový záznam zo slávnostnej sv. omše na 2. veľkonočnú nedeľu (27.4.2014 v Teranoch), ktorú celebroval dp. Peter Jandura, špirituál Kňazského seminára v Badíne.

Zvukový záznam celej sv. omše, prípadne len kázeň si možete stiahnúť vo forme MP3 súboru:

 

Fotografie zo slávnosti (výber) sú v galérii..

Kompletná fotodokumentácia z veľkonočných sviatkov (kvetná nedeľa - 2. veľkonočná nedeľa) je zverejnená na stránke: foto.pkovac.sk