október 2010

Deti a mládež v Tesárskej rokline

Prázdninový piatok 29. októbra 2010 sme sa za krásneho jesenného počasia išli prejsť s miništrantmi, aj ostatnými deťmi a mládežou z našej farnosti do Dúpäniec a Tesárskej rokliny.

Interiér kostola Narodenia Panny Márie v Šipiciach

Kliknutím a potiahnutím myšou v obrázku sa dá pohybovať panorámou.

Sv. Lukáš

Sv. Lukáš, evanjelista

Pohreb dp. Jozefa Vadoviča

Dňa 4. októbra 2010 sme sa pohrebnou svätou omšou a pohrebnými obradmi rozlúčili s dôstojným pánom Jozefom Vadovičom. Na poslednej ceste ho odprevadil Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup, za hojnej účasti kňazov a Božieho ľudu. Prítomní boli veriaci nielen z našej farnosti, ale aj z ostatných farností, v ktorých pôsobil.

2. miništrantský výlet

Počas prázdnin išli so svojim duchovným otcom aj niektorí šipickí miništranti na výlet na Sitno spojený s plavbou na jazere Počúvadlo. Po krásnych chvíľach spojených s námahou počas výstupu a odmenenou krásnym výhľadom, sme sa "vyšantili" pri plavbe na jazere. Počas návratu sme navštívili pána farára vo Svätom Antone.