január 2011

Dobrá novina 2010

Počas vianočných sviatkov sa obnovila v našej farnosti milá tradícia koledovania Dobrej noviny. Koledníci boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina pod vedením Mišky koledovala v Teranoch a druhá pod vedením Majky navštívila príbytky v Šipiciach, Hontianskych Tesároch, Dvorníkoch, Báčovciach a Drážovciach. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí koledovali i tým, ktorí podporili dobré dielo Dobrej noviny.

Príprava masiek na ples

V piatok 28. januára na detskom stretku si prítomní pripravovali masky na ples :)