Farské oznamy v týždni od 27. júla do 2. augusta 2020

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Veľká noc 2020

lovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov.


 
lovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov.


 

Drahí, bratia a sestry,

tento rok prežívam desiatu Veľkú noc vo farnosti Terany. Je to pre mňa také malé jubileum v pätnástom roku kňazstva. Keďže ju nemôžeme osláviť ako spoločenstvo v chráme, chcem sa s vami spojiť aspoň duchovne.